Zápis dětí do prvních tříd základních škol nejen na Vysočině začne ve čtvrtek 1. dubna. Stejně jako v loňském roce, tak i letos ale děti o klasický zápis ve škole, který většinou doprovázel hravý program, bohužel přijdou. „To nás moc mrzí. Přece jen je to důležitý pomyslný milník v životě dítěte. Je to něco jako přijímací zkoušky pro děti, co základní školu končí. A mluvili jsme i se synem o tom, že půjde do školy a že se připravuje na to, aby mohl ukázat paní učitelce, co všechno umí. A teď o to přijde,“ posteskla si Aneta Pavlasová.

Na Základní škole Nové Město na Moravě tak pro rodiče budoucích prvňáčků připravili alespoň online setkání s třídními učitelkami. „Potom jsme ještě rodičům, kteří si potřebovali něco ujasnit, nabídli individuální konzultaci přímo ve škole,“ sdělila Hana Knapčoková, zástupkyně ředitele novoměstské základní školy.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

- zápis k povinné školní docházce se koná od 1. do 30. dubna
- i letos se zápis uskuteční na dálku
- rodiče, kteří dítě přihlašují, jsou povinni vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělání a předložit občanský průkaz a rodný list dítěte
- rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí doložit písemnou žádost o odklad, doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Ještě než přišla pandemie koronaviru, připravovali ve škole pro děti a rodiče zápisy na nečisto, společná setkání či den otevřených dveří. „Prohlédnout si naši školu mohou zájemci i teď díky videozáznamu, který najdou na webových stránkách školy. A vzhledem k tomu, že prvňáčci a druháčci do školy chodili, tak jsme natočili i ukázku výuky v prvních třídách,“ informovala Hana Knapčoková.

Seznámení se školou

Zápisy do prvních tříd se i letos uskuteční pouze po administrativní stránce. „Zápis je spíš taková forma pro děti, aby se seznámily se školou, popřípadě s budoucími učitelkami prvních tříd. Že by ale učitelé někomu při zápisu doporučili odklad, tak to se neděje. To je zpravidla na doporučení poradny. Fakticky zápis tedy nemá na přijetí nebo nepřijetí dítěte do školy žádný vliv,“ vysvětlil ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou Jaroslav Šťastný.

Předškoláky připravují v mateřských školách už od září. „Už tak v lednu poznáme, zda je dítě na školu připravené, nebo ne. S rodiči průběžně konzultujeme, co mají s dětmi k zápisu nebo do školy trénovat, kde jsou mezery nebo naopak, co jim jde dobře. Rodiče dobře spolupracují, a co nestihneme my ve školce, tak doženou děti doma,“ řekla Monika Hálová, učitelka mateřské školy v Kamenici nad Lipou.

Dodala, že teď rodičům prostřednictvím e-mailů, Messengeru nebo WhatsAppu posílají inspiraci, co všechno můžou doma s dětmi dělat.

Na Základní škole Otakara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou mohou rodiče vyplněné a podepsané přihlášky spolu s dalšími potřebnými dokumenty odevzdat elektronicky, poštou či osobně do 23. dubna. „Spolupracujeme s mateřskou školou, zápis společně probíráme a dali jsme jim i potřebné materiály. Všechno by tedy mělo proběhnout bez problémů,“ poznamenal ředitel školy Zdeněk Uttendorfský.