Redakci Havlíčkobrodského deníku na změnu značení upozornil Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu, který tudy jezdí každý den do práce. „Podle mě to bude způsobovat problémy obou směrech. Od Prahy se zkrátil prostor pro řazení ze dvou pruhů do jednoho a od Jihlavy se prodlouží kolony, které už jsou tak dost dlouhé,“ posteskl si.

Nový odbočovací pruh vede ke vznikajícímu hobby marketu. Původně se k němu od centra vůbec zajíždět nemělo. „Je zajímavé, že když se obchod začal stavět, mluvilo se o tom, že vjezd a výjezd bude jen ve směru od Jihlavy, respektive na Prahu,“ pokrčil rameny Rázl.

Jak sdělila mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jde o dočasný odbočovací pruh. Zda v místě zůstane, ukáže čas. „V rámci schvalovacího řízení a při vyhodnocování všech alternativ v daném místě se nakonec dopravní inženýr přiklonil k dopravnímu řešení s využitím odbočovacího pruhu, který je zde v současné době v režimu přechodného dopravního značení. Policisté po několika týdnech provozu vyhodnotí, zdali v místě tento odbočovací pruh zůstane natrvalo,“ sdělila Dana Čírtková.

„Zřízení pruhu a souvisejícího dopravního značení je povoleno na dobu dočasnou od 12. února do 30. června tohoto roku. Ke stanovení přechodné úpravy provozu bylo vydáno kladné stanovisko vlastníka pozemní komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic, Správy Jihlava a Policie ČR. Přechodná úprava provozu byla stanovena na základě podaného podnětu právnické osoby Industrial Buildings HB, kterému nebyl důvod nevyhovět ,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jelikož se jedná o silnici první třídy, město do nové situace nemohlo moc mluvit. „Majitelem je Ředitelství silnic a dálnic a správním orgánem je krajský úřad v Jihlavě. My jsme o novém značení ani nevěděli,“ svěřil se Martin Stehno, vedoucí odboru dopravy havlíčkobrodského městského úřadu.

„Přechodná úprava provozu byla povolena formou veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy, které bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Havlíčkově Brodě. Konkrétně Krajský úřad Kraje Vysočina s městem změnu dopravního značení neřešil, neboť zákon ve vztahu k městu a s ohledem na přechodnost dopravního značení neukládá krajskému úřadu toto projednání,“ informovala Svatošová.

Na toto téma se rozjela i hojná diskuze na Facebooku. Většina diskutujících se shoduje na tom, že se jedná o nešťastný krok. „Je to strašný nesmysl, nechápu, jak tohle mohl někdo povolit. Zkrátil se už tak moc krátký dvoupruh před světelnou křižovatkou ve směru od Jihlavy, ve špičkách se ještě víc prodlouží kolony od Jihlavy, a vodorovné značení směrem od města na Jihlavu je dost zmatečné,“ vyjádřil se na sociální síti Martin Vokáč.

Podobný názor má i další diskutující. „Je to nešťastné, bude hrozně omezený výjezd z města směr Jihlava, průjezd celým městem po Masaryčce je veden dvěma pruhy a těsně za poslední křižovatkou to najednou stáhnou do jednoho. Myslím, že je tam dost málo prostoru, aby se všechna vozidla stihla zařadit do jednoho pruhu,“ zamyslela se Zuzana Rázlová. „To bude dobré ťukací místo,“ přidal se Martin Sedlák.

„Pokud budou řidiči v místě dodržovat všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a budou dbát dopravního značení v místě, nemělo by zde docházet k dopravním nehodám,“ reagovala Čírtková.