Město totiž v současné době připravuje projekt nazvaný Regenerace panelového sídliště Stínadla. O jeho nové podobě měli v anketě rozhodnout sami občané.

Předpokládané úpravy spočívají zejména ve zlepšení dopravní infrastruktury. Komunikací, chodníků a parkovacích ploch. Součástí projektové dokumentace je i anketa vytvořená autory zpracovatelské projekční kanceláře Transconsult z Hradce Králové.

Anketní lístek obdrželi všichni vlastníci či uživatelé bytů v lokalitě sídliště Stínadla. Anketa se uskutečnila v březnu. Bylo rozdáno 473 anketních lístků a vrátilo se jich 138, což činí 29,18 procent. Podle starosty Zdeňka Tůmy byli radní takovým zájmem ze strany občanů mile překvapeni.

„Bylo odevzdáno téměř třicet procent vyplněných anketních lístků. Tento výsledek nás pozitivně překvapil a chtěli bychom tímto ještě jednou všem, kteří se ankety zúčastnili, poděkovat za ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnovali," konstatoval s potěšením starosta.
„Podle toho, co říkají maminky, které k nám vodí děti do školky, rády by, aby se hřiště, které už na sídlišti je, zmodernizovalo. Podle toho, jak vypadá plán úprav sídliště Stínadla, mělo by to být moc pěkné," vyjádřily se učitelky z mateřské školy Stínadla.

„Regeneraci starých sídlišť považuji za dobrý nápad. Moderní sídliště by měla mít dost prostoru pro děti, moderní hřiště, dostatek zeleně, kvalitní komunikace, dostatek parkovacích míst. To je bez debat. Navíc by měla mít moderní sídliště nástupní plochy pro požární techniku, hlavně u výškových budov, které ve starých sídlištích chybějí" zdůraznil Daniel Horký, starosta ledečského Sboru dobrovolných hasičů.
Podle výsledků ankety byla v chystaném plánu regenerace vypuštěna lokalita označená číslem šest. „Tato lokalita se nachází mezi domy čísel popisných 1097 a 1047. Jedná se o travnatou plochu, na které jsme uvažovali vybudovat parkoviště. Nicméně z ankety vyplynulo, že obyvatelé sídliště preferují zachování této plochy jako odpočinkového místa," upřesnil ledečský starosta Tůma s tím, že uvedená lokalita byla navržena s ohledem na omezené možnosti k vybudování nových parkovacích ploch.

Ovšem vzhledem k výsledkům ankety zůstane zachováno její původní využití, na následující úpravy sídliště nemá tento fakt žádný vliv.

A co z ankety pro ledečskou radnici vyplynulo? „Co se týče odpovědí, tyto určitě nebyly překvapením. Spíše mě potěšil počet odevzdaných anketních lístků, který naznačuje zvyšující se zájem obyvatel o dění ve městě, kde žijí," podotkl starosta.

Z ankety jasně vyplynulo, že co občanům Ledče vadí na sídlišti nejvíc, je neutěšený stav chodníků a komunikací. Celkem 117 negativních bodů dostaly právě špatné komunikace. Dalších 101 hlasů odkazovalo na špatné chodníky, ani s veřejným osvětlením není podle ankety na sídlišti vše v pořádku. „Ano takový výsledek jsme očekávali, hlavním důvodem realizace projektu regenerace panelového sídliště Stínadla je právě potřeba zlepšit stav komunikací na sídlišti. Předkládané schéma, které bylo součástí anketního dotazníku, obsahovalo právě návrhy zlepšení stavu komunikací, chodníků a samozřejmě zvýšení počtu parkovacích míst," zdůraznil starosta. Pustí se město Ledeč již brzy do této náročné investiční akce? „V současné době nemáme ještě k dispozici rozpočet této investiční akce, vzhledem k tomu, že teprve probíhá zpracování projektové dokumentace, dále bude výše nákladů záležet na skutečně vysoutěžené ceně zhotovitelem. Realizace projektu závisí na získání finanční prostředků z dotačního titulu na podporu tohoto projektu," odpověděl starosta Tůma.

Anketu na téma regenerace panelového sídliště Stínadla vyhlásila ledečská radnice. V minulosti se totiž ve městě uskutečnila rozsáhlá a nákladná obnova zeleně, která ale u některých občanů Ledče vyvolala negativní reakce a dohady. Proto ledečští radní nabídli občanům anketu, aby obyvatelé Stínadel dostali možnost o nové podobě sídliště rozhodnout sami.