Tak nazval Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků v Jihlavě, konferenci o památkovém urbanismu, kterou pořádá 4. září v Havlíčkově Brodě. Záštitu nad konferencí, která se na uvedené téma uskuteční v Kraji Vysočina vůbec poprvé, převzala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

„Konference by měla především poukázat na současný stav našich památek a na nezbytnou nutnost vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, architektem či projektantem a investorem v procesu přípravy a následně při realizaci vlastních rekonstrukcí, přestaveb i novostaveb objektů a úprav veřejného prostranství, situovaných v oblastech památkového zájmu," uvedl Honzárek. Ten dodal, že konference se bude zabývat tématy přípravy a realizace staveb v památkových rezervacích, zónách, nebo v ochranných památkových pásmech. „Věnovat se bude i problematice rekonstrukce a péče o památkově hodnotné objekty, původní vesnické a lidové architektuře, industriální stavbě a v neposlední řadě se dotkne i otázek spojených se zahradní a krajinářskou tvorbou v historickém prostoru," pokračoval Honzárek.

Mezi přednášejícími budou přední čeští památkáři, architekti a investoři, kteří auditoriu představí prostřednictvím videoprojekcí svůj vlastní úhel pohledu na dané téma a ve společné rozpravě následně odpoví na dotazy posluchačů. Diskutovat se například bude o vesnické a lidové architektuře, úloze zeleně v historickém prostoru, vlivu staveb na krajinný ráz, přestavbách památek či o novostavbách v památkových zónách. Dojde i na otázky spojené s potřebnou ochranou fasádních detailů památek i na industriální dědictví a podobně.

„Konference je určena zejména lidem z praxe, studentům stavebních škol a fakult, řadovým projektantům a stavitelům, zástupcům obecních samospráv z menších měst a obcí, úředníkům státní správy ze stavebních úřadů, odborů kultury a ochrany životního prostředí. Věřím, že přijdou i vlastníci objektů, které si zasluhují památkovou ochranu a v neposlední řadě i naprostí laici, které zajímá, jak historickou architekturu co nejoptimálněji skloubit s moderními prvky urbanismu," uzavřel Honzárek.