„Rozhodli jsme se vyhloubit trasu pro kanalizaci. Jedna část vedla za základní školou pod hradem. A právě tam se ve dva metry hlubokém výkopu objevily dosud zcela neznámé sklepní prostory," sdělil starosta obce Lipnice nad Sázavou, Leoš Bláha. Jak dodal, měl z toho smíšené pocity.

Podrobný průzkum

„Samozřejmě, že nás objev potěšil. Je to další z mnoha dokladů o tom, jak bohatou historii naše obec má. Nicméně objev znamenal jistou komplikaci. Tou byla především změna kanalizační trasy, což znamenalo zvýšení výdajů na celou investiční akci," podotkl starosta.

V odhalených sklepních prostorách provedli následně archeologický průzkum odborníci z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

„Archeologové byli u zmíněných stavebních prací v Lipnici nad Sázavou přítomni jako dohled od samého počátku. Lipnice je lokalita známá bohatou historií a tak se očekávalo, že během stavebních prací může k nějakým zajímavým nálezům dojít," vysvětlil archeolog Aleš Knápek.

Takže objev starého sklepení ho nepřekvapil. Jak archeolog dodal, nešlo ale o nijak převratný objev. „Našli jsme keramické zlomky, které patřily do rázu tehdejšího osídlení z doby, kdy městečko Lipnice již přerůstalo za hradby a existoval zde určitý hospodářský rozvoj. Myslím, že kdyby se na tomto místě nezačala kopat kanalizace, sklepení by zůstalo pod zemí dál," konstatoval archeolog.

Sklepení o rozloze pět krát čtyři metry bylo zatopené vodou.

Podle Knápka prostory zřejmě patřily k hospodářskému dvoru, původ sklepení sahá do období 17. až 19. století. Původní vstupní portál byl směrem ke hradu. Sklepení čtyři metry hluboké leží pod silnicí, bylo částečně vysekáno ve skále, stavební dělníci se do sklepení dostali klenbou," upřesnil Knápek.

V současné době je sklepení, které bylo objeveno vloni, uzavřeno, žádné další archeologické průzkumy se nechystají. Podle Knápka by to bylo poměrně nákladné. Navíc je otázka, zda je průzkum nutný. „Není zde žádné kamenné ostění, překlad okna nebo dveří pocházející z doby gotické. Nicméně je to zajímavá ukázka toho, jak důmyslně naši předkové stavěli. Možná se časem ukáže, že se nejedná o jedno jediné sklepení, ale o celou soustavu sklepů," dodal Knápek.

Hluboké sklepy sloužily v minulosti našim předkům například k uchování potravin. Podle starosty Lipnice Leoše Bláhy se možná někdy podaří sklepní prostor upravit a v rámci turistické sezony zpřístupnit veřejnosti.