Původní termín na vyplnění anketních lístků byl do konce loňského roku, ale nyní se datum prodlužuje o měsíc. „Z důvodu, že hlasovací anketní lístky nebyly doručeny do všech domácností, je anketa prodloužena do 31.1.2018. Prázdné anketní lístky je možné vyzvednout na informačním centru v Ledči nad Sázavou, na podatelně městského úřadu, v městské knihovně nebo stáhnout na webových stránkách města. Anketu je nově možné také vyplnit na stránkách města,“ informoval starosta Zdeněk Tůma (Nezávislý).

V anketním lístku obyvatelé Ledče odpoví na otázky, kde by měl bazén stát, jak často by ho navštěvovali i jaké vodní atrakce by měl bazén mít. Krytý bazén by mohl být buď u zimního stadionu, nebo na starém sídlišti. „Do stavby bychom se pustili, až podle toho, jaký bude mít anketa výsledek. Jestli zjistíme, že si obyvatelé Ledče krytý bazén opravdu přejí, chtěli bychom stavbu uskutečnit,“ upřesnil informaci starosta města Ledeč Zdeněk Tůma.

Jak zdůraznil, s ohledem na cenu díla, a možnost či nemožnost získat dotace, by zahájení stavby bylo otázkou budoucích let. O krytém bazénu se v Ledči mluví od roku 2009. Projekt zhruba za sto milionů korun ale zatím nikdy nezískal dotaci.