„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a inspirativních zážitků," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

O titul Vesnice roku chce letos na Havlíčkobrodsku soutěžit obec Dolní Město, Okrouhlička, Sobíňov, Vepříkov a Věžnice. Přitom Sobíňov má za sebou již úspěch z loňského roku soutěže. Obec získala oranžovou stuhu za dobrou spolupráci obce s místními zemědělci. Hlavním vítězem na Vysočině se v soutěži Vesnice roku 2016 stala obec Lípa. Rovněž obec Dolní Město, která uspěla v loňském ročníku soutěže, se do soutěže hlásí i letos.

„Naše obec získala při první účasti v soutěži Vesnice roku ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově v duchu Programu obnovy venkova. Konkrétně byla oceněna rekonstrukce naší návsi s důrazem na použití místních materiálů,“ informoval starosta Pavel Chlád. Do kategorie Zlatá cihla se obec hlásí i letos. „Chceme se pochlubit výstavbou nových chodníků nebo moderní komunální technikou,“ prozradil starosta Chlád, s tím, že hlavní motivací není finanční obnos pro vítěze, ale možnost ukázat, že i na venkově se může žít v moderním duchu.

Do Havlíčkova Brodu se sjeli významní novináři. Po osmnácté se zde předávaly novinářské ceny K.H. Borovského a dvě Novinářské křepelky pro novináře do 33 let.  Na snímku je vítězka Kateřina Šafaříková.
Novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského získala zpravodajka Šafaříková

Ani pro obec Věžnice není hlavní motivací pro přihlášku do soutěže finanční výhra. „Na různé soutěže jsme už rezignovali. V soutěži Vesnice roku jsme ani jednou neuspěli. Pro nás je hlavní motivací dokázat, že i na venkově se může žít hezky,“ zdůraznil starosta obce Josef Málek. Obec Věžnice se chce v soutěži, obrazně řečeno, pochlubit například novým mateřským centrem, novou školní třídou či novou knihovnou.

Měsíc květen a červen je podle pořadatelů ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

„Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji svého domova a vyzdvihnout aktivity obcí,“ zdůraznila mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Houpačka je jedinečným spojením odstínů jazzu s aktivitami pro děti i rodiče, na své si přijdou ovšem i další věkové skupiny.
Houpačka 2017 startuje 27. května