„Vzhledem k tomu, že se paní starostka dostala mezi desítku žen v Kraji Vysočina, chtěli bychom jí podpořit do dalších bojů. Hlasování probíhá už nyní, a to do 31. srpna,“ říká za vedení Svazku obcí Podoubraví Manažerka centra společných služeb svazku Dita Benáková. Svazek obcí Podoubraví sdružuje města a obce kolem řeky Doubravy.

Dagmar Vaňková je starostkou obce Jeřišno v okrese Havlíčkův Brod na Vysočině. Rozvoji obce věnuje mnoho úsilí, času a energie. Její práce se netýká pouze záležitostí obce, ale také se angažuje v místních spolcích, které přispívají k pospolitosti občanů. Je aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů v Jeřišně. V rámci Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod vykonává funkci starostky v okrsku č. 2, který sdružuje 12 sborů a téměř 700 členů, a je členkou výkonného výboru. Ve Sdružení místních samospráv ČR je členkou pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby, krajského předsednictva a koordinátorka vzdělávání starostů obcí I. typu v Kraji Vysočina. Na regionální úrovni pracuje v představenstvu Svazku obcí Podoubraví, a také v Místní akční skupině Podhůří Železných hor jako členka správní rady a místopředsedkyně programového výboru.

V roce 2016 byla inspirací pro bakalářskou práci studentky na téma Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence v pozici manažera. Práci starosty má přes její náročnost ráda, protože může být prospěšná lidem. Kromě péče o rodinu se věnuje dobrovolnictví.

„Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu,“ informovala o soutěži Martina Voráčková za public relations soutěže.

O titul ŽENA REGIONU se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné z kategorií, například podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, kultura a sport. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky. Mezi podporovatele soutěže patří například houslový virtuóz Jaroslav Svěcený.