Za zkušenými poradci může zajít takřka kdokoliv. „Nejčastěji jsou to lidé přímo z Havlíčkova Brodu a okolí, případně z Humpolce. Dveře u nás ale mají otevřené lidé z celého kraje. Ročně se na nás obrátí kolem sedmi set klientů. Od založení jsme pomohli už tisícům potřebných,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodské Charity Monika Brothánková.

Poradenství poskytují především těm, kteří se se ocitli v nepříznivé životní situaci a neznají svá práva a povinnosti. Dále pak zájemcům, kteří potřebují informace, radu a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv.

Nejčastěji společně hledají cestu z dluhů. Radu ale poskytují i v jiných okruzích. „Řešíme například otázky z oblasti pracovněprávních vztahů, rodinného práva, bydlení, ochrany spotřebitele nebo problematiku spojenou se soudními řízeními,“ vyjmenovala vedoucí Občanské poradny Vendula Prokšová.

„Příchozím pomáháme zorientovat se v jejich situaci a zjistit, jaká mají práva a povinnosti. Nabízíme jim možnosti, jak mohou postupovat, upozorňujeme na výhody a nevýhody jednotlivých možností. Řešení si však vždy vybírá sám a rozhoduje se, jak bude jednat,“ podotkla Prokšová.

Jejich typickým klientem je člověk, který má dluhy a své závazky nezvládá platit. „Výjimkou nejsou klienti s více než dvaceti exekucemi. Společně situaci do detailu probereme a posoudíme. Pokud dojdeme k tomu, že je vhodné požádat o oddlužení, sepíšeme návrh a celým procesem daného člověka provázíme. To vše se přitom děje v rámci několika schůzek,“ popisuje Vendula Prokšová.

Charitní Občanská poradna je navíc v Havlíčkově Brodě jediná, která má prostřednictvím své organizace akreditaci opravňující k sepisování a podávání insolvenčních návrhů. „Zatímco advokátům a exekutorům náleží za tuto službu finanční odměna, akreditované osoby ze zákona tuto službu poskytují zdarma. V celém kraji existuje jen šest oprávněných subjektů a my jsme jedním z nich,“ vyzdvihla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová.