Ani obce v okolí Vilémova nebyly výjimkou.

„Aktuálně jsme nechali vybudovat vodovod v místních částech Točice a Ždánice. Další na řadě by měly být Hostovlice, Jakubovice, Dálčice a Spytice," uvedl starosta Jiří Lebeda. Na vodovod již obyvatelé Točic a Ždánic delší dobu čekali. „Kvalita pitné vody v jejich studních byla špatná, navíc vody postupně ubývalo," podotkl Lebeda. Výstavbu vodovodu za více než dva miliony korun městys financoval výhradně z vlastních prostředků.

Situaci v Hostovlicích a Jakubovicích by chtěl městys vyřešit stavbou vodojemu. U Hostovlic se už uskutečnily průzkumné vrty, které měly zjistit vydatnost a kvalitu vodního zdroje. Výsledky čerpacích zkoušek hydrogeologických průzkumných vrtů u Hostovlic dopadly velmi dobře, vody je dost a je kvalitní. Městys si již nechal zpracovat projekt na využití těchto vrtů, ovšem samotné zahájení stavby se komplikuje.

„Skutečnost je taková, že nestihneme požádat o státní dotaci na vodovod pro Hostovlice, ovšem nikoliv naší vinou, nýbrž problematickou komunikací se státem. Vodovod by totiž měl vést pod cestou, která je ale majetkem Lesů ČR. Zatím se nám nepodařilo dojít k dohodě a bez ní nemůžeme o žádnou dotaci žádat. Takže stavba vodovodu se posune zřejmě o dva až tři roky. Financovat takovou stavbu z vlastních zdrojů není jednoduché. Náklady na stavbu vodojemu a rozvodů vody jsou kolem šesti milionů korun. V obci je třicet přípojek, takže jedna by nás přišla na 200 tisíc," vysvětlil Lebeda. Stejně tak se pozdrží i výstavba vodovodu pro Dálčice a Spytice.

Konkrétně ve Spyticích by se mohla obec napojit na vodovod z Golčova Jeníkova. Jeho radnice připravuje stavbu velkého vodovodu pro deset okolních obcí, ale ta je podle Lebedy zatím jen ve stadiu úvah.

Vilémovsko ale není jedinou oblastí Havlíčkobrodska, která musí do budoucna řešit zásobování pitnou vodou. Posílit vodní zdroje potřebují také v Lípě či Okrouhlici, potíže s pitnou vodou měli i v Hradci na Ledečsku.

Starosta Lípy Jiří Kunc považuje za obrovský úspěch, že se po několika neúspěšných pokusech podařilo na katastru obce nalézt opravdu vydatný zdroj vody.

„Na tento průzkumný vrt se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokryla nám devadesát procent nákladů. V současné době již připravujeme podklady pro možné připojení tohoto zdroje na stávající vodojem," informoval starosta Kunc.