Přímo kritický stav je vyhlášen v Leštině u Světlé. Od 6.8. si tato obec nechává navážet pitnou vodu do vodojemu. Dovoz zajišťuje firma VAK Havlíčkův Brod a jednodenní spotřeba, asi 110 m3, vyjde Leštinu na 24 000 Kč. „Máme nedostatek vody ve studních. Záložní vrt je v opravě a studny na to nestačí, takže navážíme vodu. Je vidět, že si lidé tuto špatnou situaci uvědomují. Včerejší (6.8.) spotřeba klesla na 88 kubíků,“ zhodnotil starosta obce Karel Krajíček.

Počasí nikdo neovlivní a tak nezbývá než jen čekat, až tropická vedra ustanou. Nicméně bychom v tomto období s pitnou i užitkovou vodou měli zacházet s maximální šetrností. A co teprve napouštění bazénů? V Okrouhlici zavedli pořadník. „Máme registrované napouštění bazénů. Už od března mají občané možnost si o to zažádat a na základě povolení obce si pak bazén mohou napustit. To nejde, aby se najednou plnilo deset bazénů,“ uvedl Lubomír Pospíchal, starosta Okrouhlice, a dodal: „ Nemáme přímo zákaz zalévání, máme takzvané šetrné nakládání s vodou. Lidé by měli mít nějaké systémy na zachycování dešťové vody nebo alespoň sud. Od loňska máme napojení na Želivku, takže to není tak hrozné jako dříve, kdy opravdu zákazy zalévání byly."

V obci Hradec u Ledče nad Sázavou si též pochvalují novinku, díky které se zásoba užitkové vody zlepšila. „Už tři roky máme nový vrt, takže na tom nejsme až tak špatně. Kdybychom byli odkázáni pouze na staré studny, byli bychom pravděpodobně na suchu,“ zmínila starostka Hana Hoskovcová. V Hradci sice platí zákaz zalévaní od minulého pondělí, ale jak starostka podotkla, lidé ho moc nerespektují: „Je to těžké, každý má bazén a dopouští si ho. Většina občanů se snaží zachytávat dešťovou vodu, ale když prší jednou za dva týdny, tak to až tak efektivní není.“

Lučice na Havlíčkobrodsku dle slov obecní hospodářky Barbory Liškové nedostatkem vody netrpí, stejně tak je tomu v Lípě nebo ve vesnicích v okolí Golčova Jeníkova, jak podotkl Miroslav Mrkvička, místostarosta města Golčův Jeníkov: „Většina okolních obcí zákaz zalévaní nevydala a ani to neplánuje, pokud já vím.“

Zajímavá situace je ve Vilémově, jehož místostarostka Lenka Homolková uvedla: „Vilémov nemá vlastní vodovody, pitnou vodu máme napojenou z Havlíčkova Brodu. Obyvatelé zde mají vlastní studny a z těch čerpají užitkovou vodu. 3. srpna nám přišlo upozornění z Kraje Vysočina, abychom zbytečně neplýtvali vodou. Rozhlasem informujeme občany, aby s vodou nakládali šetrně, aby zbytečně nemyli auta či nenapouštěli bazény. Téměř všichni se snaží chytat nějakou tu dešťovou vodu, ale moc jí není.“