„Dolní Jablonná je výjimečná. Tamní obyvatelé, když něco potřebují, nenatahují hned ruce k městské pokladně, ale snaží se sami," pochválil hasiče starosta města Přibyslav Jan Štefáček. Dolní Jablonná je jednou z osmi místních částí Přibyslavi. Podle místostarosty Přibyslavi Martina Kamaráda nelze ale ostatní části odsuzovat za to, že chtějí od města pomoc.

„Všechno záleží na tom, jaká je v které místní části věková skladba obyvatel a zda se tam najdou tahouni, kteří dovedou ostatní lidi nadchnout," podotkl Kamarád.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice a kapličky v Dolní Jablonné hasiči u místních vybrali asi 200 tisíc korun. Objekt přestavují svépomocí, město Přibyslav přidalo zhruba jeden milion korun a dřevo. „Pracujeme hlavně ve volném čase, po práci, v sobotu a v neděli," prozradil hasič Petr Kasal. Kaplička bude zasvěcena svatému Floriánovi, zvon do kapličky bude ulit v Brodku u Přerova.

Zbrojnice už roste

Nová zbrojnice vyroste na místě zchátralé chalupy, která kdysi sloužila místnímu družstvu. Hasiči měli sice starou zbrojnici, která vznikla v roce 1924, už je ale srovnaná se zemí. „Byla v dezolátním stavu, už měla svoje za sebou," konstatovali hasiči. Nová podoba zbrojnice se již pomalu rodí dle plánů, bude její součástí právě kaple ve tvaru rovnostranného kříže, zbrojnice bude mít sedlovou střechu a obdélníkový půdorys.

Už před dvěma lety ušetřili hasiči z Dolní Jablonné městské pokladně v Přibyslavi asi 100 tisíc korun. Když se hráz místního rybníka začala rozpadat, vyhrnuli si rukávy a hráz opravili sami. Město pouze přispělo na materiál. „Bylo nám jasné, že bude lépe, když si hráz opravíme sami, než to žádat od města. Jsme zvyklí, že se musíme postarat sami o sebe, ne se spoléhat na druhé," konstatoval tehdy Jaroslav Horský ze Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jablonná. Na rekonstrukci hráze odpracovali hasiči pět sobot.

Že svépomoc může mít různou podobu a nemusí jít jen o fyzickou sílu, svědčí příklad z Vilémovic na Ledečsku, kde zhruba tři roky budovali moderní centrum obce s parkovištěm, chodníky a okrasnou zelení.

Aby stavba mohla začít, museli se Vilémovičtí zbavit staré hospody U kulatý báby, ale jenom tak, že obec hospodu od majitele koupí.

„Vzhledem k velkým investicím v poslední době nebyla obecní pokladna při síle, a tak jsme se rozhodli požádat o finanční výpomoc občany," popsal situaci starosta Václav Vacek. Zastupitelé výdaje spočítali, došli k částce 1500 korun „na hlavu", příspěvek byl dobrovolný. Na zasedání zastupitelstva nikdo proti návrhu neprotestoval. Zastupitelé pak obešli obec, obyvatelé nejen že je nevyhnali od prahu, ale podle starosty Vacka byli plni pochopení a vstřícnosti.

V obci se podařilo vybrat 300 tisíc korun a hospodu koupit. „Je to jedinečná a nefalšovaná ukázka spolkového soužití v obci," zdůraznil starosta Václav Vacek.

Mladou vesnicí, kde věkový průměr  je asi dvaačtyřicet let, je obec Kynice na Světelsku, kde se tamní obyvatelé rovněž snaží stmelit dohromady. Místní dokážou zorganizovat brigádu k jarnímu úklidu obce, daří se jim pro některé akce získat pomoc místních podnikatelů.