To jsou nejčastější otázky, se kterými se obracejí obyvatelé místních částí na radnici v Přibyslavi.

„Setkání s osadními výbory z místních částí Přibyslavi pořádáme pravidelně. Naposledy jsme například se starostou Martinem Kamarádem navštívili obec Dobrá, kde byl nedávno vybudován nový chodník," informoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

Přibyslav má místních částí celkem osm. „Další setkání s občany se uskutečnilo v obci Hřiště. Podobně jako ve většině integrovaných obcí se jednalo o místních komunikacích. Ve Hřištích bude oprava návsi a navazujících komunikací náročnější a bude vyžadovat rekonstrukci dle projektu," upřesnil Omes. Projekt, který město zadá, musí totiž navazovat na zahájené pozemkové úpravy.

„Spolupráce občanů Hřišť s projektanty je důležitým předpokladem k tomu, aby se následná realizace obou projektů podařila ke všeobecné spokojenosti," zdůraznil místostarosta Omes.

Konkrétně v Hřištích chystá město Přibyslav protipovodňové opatření, které by zabránilo pravidelným záplavám v obci. Jedná se o náročnou akci, která může trvat několik let. Obec Hřiště, jedna z osmi místních částí Přibyslavi, je pravidelně zaplavována vodou z okolních polí. Přibyslavští radní hledají cestu, jak tomu zabránit. Podle starosty Martina Kamaráda je náročná už samotná příprava.

„Na území obce Hřiště je třeba provést různé pozemkové úpravy. V současné době se již sešel výbor vlastníků pozemků. Město Přibyslav je seznámilo s návrhem protipovodňových úprav, které spočívají v jiném rozčlenění krajiny, stavbě poldrů a protipovodňových příkopů," informoval starosta.

Podle jeho názoru je právě tato fáze jednou z nejnáročnějších, neboť je třeba vlastníky přesvědčit, aby byli ochotni svoje pozemky směnit, odprodat, případně umožnit odborné firmě vstup na pozemek.

Další setkání přibyslavských radních s osadními výbory se uskutečnilo v Poříčí. „Zde bude v letošním roce vybudována opěrná zeď k přilehlé komunikaci a opraví se i zbývající úsek, který prochází obcí," upřesnil Omes. Rovněž Poříčí má problémy s velkou vodou. Obec leží ve svažitém terénu a stejně jako Hřiště má v době sezonních záplav potíže především se splachy z okolních polí.