Ti se také dohodli, že společně budou bojovat za lepší dopravní spojení, ekoturistiku a za stavbu druhého mostu přes nádrž Švihov. V pořadí již druhou schůzku svolal a vedl europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Očekávám od všech starostů spolupráci a zpracování podrobné koncepce toho, co od státu chceme. Navrhuji metodu postupných kroků, tedy začít od nejdůležitějších věcí až po ty méně důležité. Stávající a jediný most přes vodní nádrž Švihov je v havarijním stavu. Z toho důvodu považuji jeho opravu za prioritu číslo jedna," začal jako první svou řeč Jaroslav Poborský, ředitel zemědělské společnosti na Ledečsku.

Jeho názor sdílel i starosta Dolních Kralovic Antonín Bašta.

„Nepamatuji si za posledních čtyřicet let, že by někoho tato oblast zajímala. Na Ledečsku není dostatek pracovních pozic. Lidé odcházejí do větších měst a oblast se postupně vylidňuje. Je potřeba s tím něco udělat, včetně opravy chátrajícího mostu," konstatoval Bašta.

Mezi osmnácti účastníky čtvrtečního jednání byli kromě starostů i zástupci obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka a Českého rybářského svazu.

„Za Český svaz rybářů požaduji, aby byl na dolním úseku vodní nádrže Švihov umožněn rybolov. V našich možnostech a silách je zajistit dostatečnou kontrolu a limitovat docházky rybářů na daném místě. Je velká škoda, že rybolov není i přes ochranné pásmo umožněn alespoň někde," komentoval situaci Pavel Vrána.

K němu se se svým názorem přidal i Josef Váša, zástupce za obecně prospěšnou společnost Čistá Želivka.

Zdevastované přítoky

„Přítoky do Želivky jsou zcela zdevastované. Když se půjdete podívat k jednotlivým potokům, uvidíte pouze zarostlou strouhu plnou bahna. Tohle všechno se pak následně vlévá do nádrže," zdůraznil Váša.
Ten pokračoval, že by bylo vhodné vybudovat čističky vod, které v mnoha menších obcích chybí.

Europoslanec Tomáš Zdechovský mimo jiné zmínil, že stát na vodě z vodní nádrže vydělává obrovské peníze a bylo by tedy na místě, aby se část financí investovala zpět do regionu.

„Zadal jsem proto k vypracování studii, z níž vyplyne, kolik peněz se vydělalo na pitné vodě ze Švihova a jaké finance plynuly do obcí kolem vodní nádrže," řekl Zdechovský.

Starostové se na čtvrteční schůzce dohodli na základním seznamu požadavků, který ještě doplní o problémy v jednotlivých obcích. Ten pak předloží ke schválení valné hromadě Čisté Želivky, protože ta sdružuje velkou část obcí v povodí řeky. Následně budou chtít zástupci regionu jednat se zástupci vlády, Povodí Vltavy, ministerstva zemědělství, Kraje Vysočina a Středočeského kraje.

Přehrada Švihov, známá víc jako Želivka, se stavěla od roku 1965 do roku 1975 s cílem zásobovat odtud Středočeský kraj a Prahu pitnou vodou.

Ochrana tohoto zdroje však výrazně limituje život i podnikání lidí žijících kolem přehrady. Obce k sobě měli dříve přirozenou spádovost, nyní je spojuje pouze jediný most, který má zároveň sníženou nosnost.