Jestli to takto půjde dál, budeme muset zavřít, bědují obchodníci. Ztráty sčítá denně třeba i restauratér Pavel Halama z Panského domu.

„Tržby nám za dobu stavby průtahu klesly o polovinu. Ztrácíme především klientelu cizí, která byla zvyklá do centra zajet autem, ale teď se tam nedostane. Na náměstí smějí maximálně autobusy, ale osobní auta se tam nedostanou. Musejí náměstí složitě objíždět a jsou rádi, že se 
z chotěbořských uliček vůbec dostanou ven," poukázal na aktuální stav Halama. Stejně tak naříkají i další podnikatelé a živnostníci.

„To přece není možné nechat náměstí uzavřené takovou dobu. Proč radnice nevyčlení alespoň několik míst ve středu náměstí? Když se tady konají trhy řemesel, stojí tam auta stánkařů běžně. Už loni, kdy se opravovala silnice pod náměstím, měli jsme daleko méně zákazníků a teď se to opakuje," přidali se k Halamovi další obchodníci. Tento fakt potvrdil i Halama a dodal, že někteří obchodníci se rozhodli po dobu stavebních prací svoje obchody zavřít.

„Skutečnost je taková, že bez ohledu na to, jak vysoké máte tržby, vám nikdo nesníží poplatky za energie a neuhradí za vás mzdy zaměstnancům," poznamenal restauratér a dodal, že je pochopitelné, že se průtah musí opravit, stejně jako další rekonstrukční práce s tím spojené, ale je prý otázkou, zda omezení vjezdu do centra musí vypadat zrovna takto.

Hrozí poškození

„Druhého května by měly stavební práce skončit a posunout se do ulice Krále Jana, vjezd ze spodní části náměstí by se měl už uvolnit, ale je otázka, jaká bude realita," konstatoval Halama.

Proč nelze umožnit parkování automobilů ve středu náměstí, vysvětlil vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu v Chotěboři, Pavel Málek. "Obáváme se, že by to středová plocha náměstí nevydržela, není koncipovaná pro náročnou dopravní zátěž, ale jen pro chodce. Je pravda, že v době trhů tam občas nějaké dodávky parkují, ale stojí tam jen po omezenou dobu, případně jen vyloží zboží a odjedou. Kdybychom povolili parkování na středové ploše pro běžnou dopravu, mohlo by dojít k jejímu poškození, což by znamenalo nákladné opravy," uvedl Pavel Málek.

Podle Málka by se náměstí mělo otevřít druhého května, pokud to stavební práce dovolí. „Po rekonstrukci náměstí bude centrum města vypadat jinak, než dosud. Bude to přínos jak pro chodce, tak i motoristy. Provoz v centru se výrazně zkulturní," zdůraznil Málek.

Největší stavba letošního roku

Podle tajemníka Městského úřadu v Chotěboři Jiřího Fišery je stavba průtahu městem největší akcí letošního, vlastně i loňského roku.

„Se stavbou průtahu jsou spojena i určitá omezení, kterým se bohužel nelze vyhnout. Město zpracovalo maximum informací ohledně stavby průtahu, harmonogramu prací a objížděk, které občané Chotěboře najdou na webu města. Zastupitelé sledují harmonogram stavebních prací, konají se pravidelné kontrolní dny, aby stavební práce pokračovaly co nejrychleji kupředu," sdělil tajemník.

Stavba průtahu bude stát 47 milionů korun. Z toho největším investorem je společnost Vodovody a kanalizace, město a Kraj Vysočina se podílejí zhruba jednou čtvrtinou.

Loni se stavební práce uskutečňovaly na dolní straně náměstí především v ulici Zámecká. Letos je na řadě náměstí a následně ulice nad náměstím, kde sídlí městská knihovna a informační centrum. Stavbu provádí M silnice a Eurovia.

Součástí stavby průtahu je výměna kanalizace a vody včetně přípojek do objektů, oprava komunikace,vybudování parkovacích míst, chodníků a zpevněných ploch, nakonec i výměna veřejného osvětlení. Náměstí mělo být původně uzavřeno i pro autobusy, ale to nakonec odbor dopravy městského úřadu po jednáních s policií změnil.