Vlastní prostor tavíren a struskoviště má rozlohu asi 60 x 40 m. Práce na průzkumu pod vedením odborných pracovníků bude pokračovat minimálně do srpna," informovala o události zastupitelka Havlíčkova Brodu Eva Vyoralová.

Práce na odstraňování ornice na trase jihovýchodního obchvatu města pokračují velmi rychle a to směrem k údolí před silnicí na Vysokou. Ornice je odstraňována v této lokalitě až na písečné podloží.Ještě dřív než stavební dělníci se na trasu budoucího jihovýchodního obchvatu v Havlíčkově Brodě vydají archeologové. Kdo bude průzkum provádět, rozhodne výběrové řízení.

Chodby i hornické osady

Podle ředitele Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Michala Kampa se na trase obchvatu dají čekat zajímavé nálezy které se vážou k hornické minulosti tehdejšího Německého, dnes Havlíčkova Brodu.

„Může se jednat jak o podzemní chodby, tak zbytky hornických osad, takže bychom se rádi jako muzeum na průzkumu nějak podíleli,“ sdělil ředitel Kamp.

Tehdejší Německý Brod byl hlavně ve 13. století proslulý těžbou stříbrné rudy. Největší množství nálezů se dá čekat právě na trase obchvatu v okolí Termesiv a Stříbrného potoka. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný a drahý průzkum vyhlásil investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Jihlava výběrové řízení.

Další informace o zajímavém nálezu bude Deník průběžně doplňovat.