Na druhém nejdelším mostě přes Sázavu už proběhla v úterý 31.8. 2021 betonáž hlavní nosné konstrukce pole přes železniční trať Havlíčkův Brod-Brno. „Betonovat se začalo o půlnoci a poslední kubíky betonu, kterého bylo k provedení betonáže tohoto jednoho pole potřeba, byly pumpami na místo transportovány nedlouho po obědě téhož dne. Pole, které bude po betonáži vážit 1700 tun, bude po odstrojení bednění pomocí hydrauliky sneseno o zhruba1,5 metru níže a usazeno tak na své místo,“ popsal postup prací Martin Buček z Ředitelství silnic.

Tato technicky náročná operace bude podle Bučka provedena přibližně za měsíc od betonáže. Do konce roku na tomto mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce. Současně na tomto mostě probíhá armování mostní opěry před zahájením její betonáže. „U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů. Jako například na mostě přes Šlapanku. U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok a sousedním mostě je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění,“ dodal Buček.

Akce Zažít Chotěboř jinak.
Chotěboř jinak: Lidé si vymění knihy nebo třeba výpěstky ze zahrady

V rámci prací na pozemních komunikacích se podle Bučka budují násypy tělesa komunikace. „Tyto práce znamenají větší pohyb těžkých nákladních aut v Havlíčkově Brodě a jeho okolí. A dopravní omezení na stanovených trasách přepravy zemního materiálu,“ vysvětlil Buček.

Práce pokračují na nové okružní křižovatce v ulici Jihlavské v sousedství Highland sportu. Řidiči si zde mohou všimnou rovněž budování násypu, po kterém bude obchvat přiveden k této křižovatce. „Obdobný násyp se buduje u opěry mostu přes Šlapanku,“ poznamenal Buček.

Do provozu již byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se podle Bučka dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. „Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy,“ poznamenal Buček.