Krajský soud v Brně na popud farmáře Miroslava Hrtúse na jaře rozhodl odebrat investorovi, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), stavební povolení k obchvatu.

Podle farmáře Hrtúse nebyly řádně vyřešeny budoucí vlivy stavby na okolní pozemky. Krajský úřad v Jihlavě měl po kontrolní prohlídce určit, které části stavby zastavit a zakonzervovat. „Shledali jsme, že některé objekty, hlavně mosty, musí být zakonzervovány, aby neohrožovaly okolí a předešlo se nevratným škodám na konstrukcích,“ informovala po kontrole na jaře mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Podle názoru Jana Čermáka z Havlíčkova Brodu farmář nepochopil asi zásadní věc. „Cílem obchvatu není škodit přírodě, ale vyřešit zoufalou dopravní situaci v Brodě,“ prohlásil pan Jan Čermák, který poblíž stavby bydlí.

Ve Šmolovech chtějí obchvat kvůli husté dopravě, ale nemohou se shodnout kde a jak.
Komplikace pro obchvat Brodu: zastupitelé se stále nemohou shodnout, kudy povede

Podle Martina Bučka z komunikačního týmu ŘSD na jihovýchodním obchvatu nadále pokračují práce na objektech k nímž se nevztahuje výrok brněnského Krajského soudu. „Na ostatních stavebních objektech, což jsou zejména místa hlavní trasy, se práce obnovily po vydání rozhodnutí  Odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Kraje Vysočina a to za účelem konzervace rozestavěné stavby I/38 obchvatu Havlíčkova Brodu,“ sdělil Buček.

Rozestavěný obchvat ohrožují povětrnostní vlivy a rozmary počasí. „Bez dokončení zemních těles a odvodnění hrozí nekontrolovaný splav zeminy, zanášení vodních toků, zaplavování sousedních pozemků. Rozestavěná stavba může být rizikem pro bezpečnost provozu na komunikacích,“ doplnila Neuwirthová.

Proto podle Bučka krajský úřad nařídil investorovi provedení takových konzervačních prací, které by měly tyto negativní vlivy omezit, či alespoň co nejvíce zkrátit.