„Jedná se o okružní křižovatku propojující stávající silnici I/38 s trasou jihovýchodního obchvatu u Highland sportu. V budoucnu by tato křižovatka měla propojit také jihovýchodní obchvat silnice I/38 s jihozápadním obchvatem silnice I/34,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Okružní křižovatka bude zatím fungovat v režimu předčasného užívání stavby. Podle Bučka ale práce pokročily i na dalších místech. „V listopadu a první polovině prosince se s ohledem na aktuální klimatické podmínky pracovalo na pozemní komunikaci hlavní trasy, kde probíhaly zemní práce v podobě výkopu zářezu, provádění násypu, pracovalo se na odvodnění komunikace realizací její drenáže a propustků. Zahájily se práce na mimoúrovňové křižovatce Termisivy a v rámci mimoúrovňové křižovatky Skala již proběhla betonáž základů mostních opěr mostu, který bude součástí předmětné mimoúrovňové křižovatky. Mimo tohoto mostního objektu se pracovalo na dalších šesti mostech,“ doplnil mluvčí.

Betonáž mostu na obchvatu v Havlíčkově Brodě.
Na obchvatu Brodu dělníci usazují extrémně těžký most. Podívejte se

Podle Bučka už stojí i provizorní most Sázavu, který silničářům zpřístupní pravý břeh řeky pro založení a betonáž posledního z pilířů mostu přes údolí Sázavy a dvou železničních tratí. Pracovalo se i na podchodu pro pěší pod silnicí I/38 v blízkosti nové okružní křižovatky.