V územním plánu města Přibyslav je pro stavbu obchvatu vyčleněn padesátimetrový koridor na silnici z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. Schválena byla takzvaná jižní varianta obchvatu. Ten se sice západní části města vyhne, ale na východě bude ústit na stávající silnici ještě ve městě, a sice hned za historickým přibyslavským zámkem. V lokalitě U Barevny by měl dokonce vést přímo mezi domy.

„My jsme sice zpočátku proti takto vedené trase protestovali, ale nebyli jsme schopni trasu změnit,“ říká starosta města Jan Štefáček. Stavba obchvatu samozřejmě podle vedení radnice omezí provoz v dané lokalitě. V budoucnu se zde omezí i možnosti výstavby. Z toho majitelé stávajících nemovitostí budou mít sotva radost.

Obavy z hluku a prašnosti

Další obavy panují ze zvýšené hlučnosti, prašnosti a v neposlední řadě i zápachu z projíždějících automobilů. Ale nejen to. Téměř nad jejich zahradami by měla vést trasa obchvatu po mostních pilířích, nad železnicí i nad řekou Sázava. To v některých obyvatelích lokality vyvolává další nelibost a obavy.

Přitom zatím nikdo přesně neví, kdy se obchvat Přibyslavi bude stavět a jestli ke stavbě vůbec dojde. „Může to být za třicet let, nebo co nejdřív, záleží na tom, jak se rozhodne vláda,“ konstatuje starosta Štefáček.

Stavba by se měla uspíšit v tom případě, že by se vláda rozhodla, že nová trasa bude záložní komunikací pro dálnici D1, kde dochází k častým haváriím a dálnice často bývá neprůjezdná i několik hodin.

Jenže územní plán se stavbou musí počítat už nyní, aby se v budoucnu zabránilo případným dohadům nad odkupy nemovitostí nebo jejich demolicí. Obyvatelé těchto nemovitostí jsou tak prakticky uvrženi do trvalé nejistoty s omezenou možností se svými majetky nakládat.

Silnice z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi patří zatím k těm poměrně nejklidnějším. Podle průzkumů jí denně projedou tak čtyři tisícovky aut. Přeložka hlavní silnice by podle současných plánů měla začínat před Keřkovem. Obloukem by se stočila k jihu, k řece Sázavě a železniční trati. Podél ní by vedla až k lokalitě U Barevny, kde by na pilotech pokračovala dál, až by vyústila na stávající silnici ve směru na Žďár nad Sázavou u benzinové pumpy.

Obchvat města Přibyslavi ale není jedinou velkou dopravní stavbou, která by v budoucnu měla změnit dopravní mapu havlíčkobrodského okresu. „Rádi bychom propojili lokality sklárny a vlakového nádraží a odklonili dopravu z centra ve směru na Habry,“ uvedl například místostarosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek. Po změně volá také úsek silnice I/34 mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Pohled – Rouštany. Ředitelství silnic a dálnic tam plánuje i narovnání dnes velmi nebezpečné ostré zatáčky před odbočkou na Pohled.

Nový územní plán města Přibyslavi ale nezahrnuje jenom obchvat. Počítá i s dalšími lokalitami pro stavbu rodinných domků, které by měla mít nejen Přibyslav, ale prakticky všechny její místní části. Územní plán zahrnuje i přestavbu základní školy.

Poslední projednání územního plánu bude 10. března, na veřejném zasedání zastupitelstva. Ještě tam je možné vznést připomínky.