„Pánové Jiří Němec a Jiří Pohořelý mi prezentovali své návrhy řešení chodníku podél komunikace II/350 a také koupi nemovitosti jako vhodného objektu pro doposud chybějící prostor, který by sloužil k setkávání občanů pro obě obce," informoval místostarosta Michael Omes, který o této iniciativě následně informoval na poradě vedoucích pracovníků města a na jednání rady města Přibyslav.

Předložený návrh řešení chodníku bude vhodným podkladem pro přípravu předprojektové a následně projektové dokumentace. Pro realizaci akce bude optimální najít vhodný dotační titul, který by městu investici zlevnil," upřesnil místostarosta. Ohledně návrhu koupě objektu ve Dvorku pro obec bude radnice možnosti prověřovat. „První zjištění je, že daná nemovitost má komplikované vlastnické vztahy, což je nepříznivá skutečnost pro posun v této věci," podotkl místostarosta.

Řešení potřeb pěti místních částí je letos jedním z hlavních bodů investičních akcí naplánovaných městem Přibyslav. A není jich málo. Ve fázi přípravy projektu je například plánovaná revitalizace návsi ve Hřištích, stejně jako úpravy rybníka a vodoteč na návsi v České Jablonné. Následuje celková rekonstrukce chodníků podél komunikace I/19, dokončení rozšíření skládky v Ronově nad Sázavou a příprava takzvané předprojektové dokumentace na sportovní areál Sokol Přibyslav, či cyklostezku Dobrá – Keřkov. Ta by měla učinit cestu podél vytížené komunikace bezpečnou .