„Znak obce Lány byl schválen usnesením sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 31. května 2017. Znak tvoří zelený štít a v něm zlaté figury Hlavním námětem znaku je památná lípa zvaná Lánská lípa, nebo také Navrátilova Lípa,“ popsal Jan Tejkal vzhled znaku a jeho hlavní části. Lípa je ve znaku znázorněna v podobě stromu vyrůstajícího ze snížené krokve, která vyjadřuje dutinu v kmeni stromu. Doplňkem znaku je zvon, jako připomínka místní dřevěné zvonice.

„Tvorbu obecního znaku, který Lány v minulosti neměly, jsme ponechali na zkušenostech odborníka, heraldika Jana Tejkala. Ten nám nabídl osm možných variací, ze kterých konečnou podobu obecního znaku vybírali sami občané. Návrhy jsme rozeslali do každé domácnosti, pro vítěznou variantu bylo asi 21 obyvatel,“ informovala starostka obce Jarmila Nádvorníková.

Vítězný znak by měl zdobit nejen obecní úřad, ale také prapor místních dobrovolných hasičů. „Samozřejmě uvažujeme o nějaké malé slavnosti na počest obecního znaku to vše spojené se svěcením praporů, ale s konečným datem zatím váháme. Pořízení takového praporu přijde až na sto tisíc korun. Záleží na provedení. Jestli jde o strojové nebo ruční šití. Práci musí obec zaplatit ze své pokladny. Dotace získat nemůžeme, protože například Kraj Vysočina na takovou propagaci konkrétní obce dotace nedává,“ vysvětlila starostka.

Památná lípa, která se stala na obecním znaku Lán hlavním symbolem, je stará asi 700 let, patří k nejstarším stromům v krajině. V roce 1976 byla vyhlášena památným stromem. Je vysoká asi 25 metrů, obvod kmene je 730 centimetrů. Ve středověku sloužila na Liběcké kupecké stezce jako hraniční a signalizační bod. Nyní je rozsocha kmene chráněna šindelem.