„Podle platných zákonů na to má Lipnice právo," konstatoval starosta Leoš Bláha. Jak upřesnil, byla obec Lipnice oslovena architektem Karlem Kučou, spoluzakladatelem Společnosti pro obnovu vesnic a malého města. Dne 1. 7. 2006 vstoupila totiž v platnost novela obecního zákona, která má z hlediska historických měst a městysů zásadní význam. Umožnila, aby jim byly vráceny jejich historické tituly.

„V příslušném roce 2006 se touto otázkou na Lipnici nikdo nezabýval, proto bychom chtěli o titul požádat nyní. Pravda je, že by se nám více líbil titul městečko, než úředně znějící městys, byť to znamená totéž" podotkl starosta Bláha. Otázkou, zda o titul požádat se zabývalo i obecní zastupitelstvo. Rozhodnutí by mělo padnout zhruba v březnu. Mezi tím se na webových stránkách obce objevila anketa. Většina hlasujících byla pro to, aby Lipnice byla městečkem. „Jsem pro městys. Lipnice v minulosti městečkem byla, byť jde o titul, který má spíš morální význam," sdělil například Miroslava Lhotka z lipnického střeleckého klubu AVZO. „Já nejsem obyvatelem Lipnice, bydlím ve Světlé nad Sázavou, ale Lipnici bych titul městečko přál," vyjádřil se předseda lipnických rybářů Petr Matějka. Jak potvrdil starosta Bláha, titul městys neboli městečko obci Lipnice žádné hmotné výhody nepřinese.

„Finanční příspěvky ze státního rozpočtu pro jednotlivá města a obce jsou již striktně dány. Změna titulu na tom nic nezmění. Obec bude spíš mít výdaje například se změnou razítek. Tady jde hlavně o určitý výraz hrdosti a patriotismu," zdůraznil starosta Bláha.

Podle zákona z roku 2006 obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem. V současné době využily možnosti získat titul městečko například Havlíčkova Borová, Česká Bělá, Krucemburk nebo Libice nad Doubravou.