Od srpna Pohleď, zřejmě jako jediná obec v moderní historii republiky, nechá na návsi vztyčit pomník s bustou rakousko-uherského císaře a krále Františka Josefa I. Za financováním celého projektu stojí Spolek pro obnovu Českého království a loajální občané se svými dary.

„Máme k tomuto kroku několik důvodů. Za prvé je to připomínka letošního 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa, který zemřel 21. listopadu 1916. Navíc v roce 1908 byly na návsi v Pohledi zasazeny lípy k 60. výročí panování Františka Josefa. V obecní kronice je o tom zápis," informoval starosta Pohledi Jindřich Holub.

Do dnešních dnů se dochovala pouze jedna lípa, a právě v její blízkosti bude pomník s bustou stát.

Jak starosta Holub upřesnil, lip bylo zasazeno celkem šest.

V roce 1918 byly přejmenovány na Lípy republiky, ale v padesátých letech je někteří občané nechali skácet, kromě té jediné, aby na jejich místě vybudovali školní záhonky. V roce 1992 byly po uvedení návsi do dřívějšího stavu vysazeny na původních místech nové dvě lípy. „Celou srpnovou akci pojímáme jako seriózní a vážně myšlenou věc. Rozhodně se nejedná o žádnou recesi či švejkovinu. Věříme, že stejný pohled zaujme i veřejnost," zdůraznil Holub.

Proč zrovna pomník rakousko-uherskému mocnáři?

„Je to vyznání úcty a omluvy člověku, který naší zemi vládl skoro sedmdesát roků a několik generací našich předků ho hluboce uctívalo. Do jisté míry je tato akce také naší reakcí na odstranění všech pomníků a podobných památek, ke kterým v minulosti v českých zemích došlo," vysvětlil starosta Holub.

Kamenný podstavec s nápisem zhotovil světelský kamenosochař Petr Šebesta.

Bronzová busta byla odlita v pražské slévárně Šilhanových dle modelu akademického sochaře Zdeňka Josefa Preclíka z Prahy. Ten také model zdarma k tomuto účelu věnoval. Celý pomník bude vysoký 2,20 metru.

K slavnostnímu odhalení dojde 20. srpna 2016 v 10 hodin dopoledne. K tomuto datu se váže hned několik významných výročí.

NENÍ TO NÁHODA

„Datum nebylo vybráno náhodně. Protože 17. srpna 1887 si připomeneme narození posledního císaře a českého krále Karla I. Habsburského. Hned nato, 18. srpna 1830 se narodil císař a český král František Josef I, 7. září 1836 si připomínáme 180. výročí poslední české korunovace Ferdinanda, zvaného Dobrotivý. Tento císař a český král téhož dne, ale v roce 1848, přijal patent o zrušení poddanství a roboty v Rakouském císařství," vysvětlil Holub.

Při slavnosti dojde také ke krátké rekapitulaci panovníkova života a k vysvěcení pomníku.

Císařskou hymnu v českém jazyce budou zúčastnění moci vyslechnout stejně jako při slavnosti v roce 1908. Tentokrát v podání světelského pěveckého sboru Gaudeamus.

Příznivci obnovy Českého království a samozřejmě i ostatní návštěvníci oslavy si budou moci v průběhu akce zakoupit různé drobnosti s motivy českých panovníků a symbolů Českého království. František Josef I., manžel legendární císařovny Alžběty zvané Sissi, se narodil 18. srpna 1830 ve Vídni, kde také zemřel 21. listopadu 1916. Vládl Rakousko-Uherské monarchii neuvěřitelných 68 let.