Pro účastníky je v sobotu 26. září připraven bohatý celodenní program. Během oslav si mohou účastníci zakoupit almanach 500 let obce a suvenýry s toutéž tématikou. Nebude chybět ani bohaté občerstvení z místní kuchyně. Obec při té příležitosti pořádá i sraz rodáků a přátel Vísky.

Historie obce

První zmínku o Vísce, zapsala v kronice Nové Vsi u Chotěboře paní kronikářka Jarmila Součková: Roku 1515 daroval, odkázal pan Mikuláš Trčka z Lípy panu Mikuláši Otmaru z Holohlav na Vísce vsi dvě „Vésku malau, zápisnou a Čečkovice" a navíc ještě rybník Stavenovský i se dnem (Desky zemské). Podle místní pověsti je počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou na nedalekém návrší Rouzeň. O Rouzeni existují dvě verze pověsti. V první verzi se tvrdí, že osada byla zničená v bojích roku 1279 po porážce českého krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli.

Druhé znění uvádí, že se tak stalo až po vpádu Matyáše Korvína do našeho kraje roku 1469.

Josef Kalousek v Památkách archeologických soudí (1279 a další): Několik jednotlivců si prý založilo v té době sídliště na ostrohu nad potokem, který tu byl popsán jako „Novoveský". Byli to ti, kteří obdělávali severovýchodní svahy a úpatí Rouzeně. Sídliště přijalo snad až později název Víska. Pamětní kniha byla založena v roce 1927 a po úvodní stati začíná popisovat historii obce od roku 1902. Nahlédnout do ní lze na obecním úřadě, popř. je naskenována a šířena na CD Fotogalerie Víska 2002.

Současnost obce

Víska leží v podhůří Železných hor v údolí Doubravy a Novoveského potoka. Rozkládá se mezi obcemi Nová Ves u Chotěboře a Maleč. Od nejbližšího města, Chotěboře, je vzdálena šest kilometrů. Víska se nachází v Hornosázavské pahorkatině a náleží k severozápadnímu cípu Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška obce činí 380 metrů. Nejvyšší bod na území obce je kopec Rouzeň s nadmořskou výškou 452 metrů. Nalézají se tam opuštěné opukové lomy, v nichž lze objevit zkameněliny živočichů z druhohor.

Vodstvo ve Vísce tvoří řeka Doubrava s četnými meandry, Novoveský potok a pět rybníků, z nichž nejvýznamnější je Společný. V obci je památník obětem 1. a 2. světové války a kamenný křížek, který pochází z roku 1879. Za Vískou směrem k Pukšicím stojí dřevěný kříž obnovený v roce 1999.

Obec je zřizovatelem mateřské školy. Budova školy, postavená v roce 1901, je též sídlem obecního úřadu a místní knihovny.

Nejaktivnějším spolkem v obci je tělovýchovná jednota Sokol.

Fotbalové hřiště uprostřed obce je nepřehlédnutelné. Přímo proti hřišti stojí budova s tělocvičnou a hygienickým i technickým zázemím pro sportovce.

Ve Vísce žije 182 obyvatel, v obci je mateřská škola s logopedickou třídou. Pro občanskou vybavenost je důležitým centrem hostinec U Fajmanů a prodejna potravin. Kromě TJ Sokol Víska s fotbalovými oddíly mužů a dorostu je významnou posilou společenského života Sdružení dobrovolných hasičů, Rybářský spolek a sdružení Bago klub. Od meziválečné doby slouží občanům dodnes místní knihovna. V obci se dodržují lidové tradice, jako stavění májky, pálení čarodějnic, maškary a další.

Program oslav 500 let obce Víska
5.00 – program místního rybářského spolku u rybníka Společný
10.00 – slavnostní zahájení, přivítání hostů
10.30 – vystoupení šermířů Novus Origo, program na motivy počátků obce
11.00 – program Sboru dobrovolných hasičů
11.30 – divadelní představení ochotníků nejen pro děti, na motivy příběhů Vísky
12.00 – oběd pro hosty
13.30 – odhalení pamětní desky hudebního skladatele a sbormistra Dobroslava Lidmily na budově mateřské školy
14.00 – vystoupení sborů, Ženský pěvecký sbor Ostrava(řídí Petra Kubenková a Lydie Romanská – Lidmilová), dále Ženský pěvecký sbor Lanškroun (řídí Jarmila Uhlířová), program dětí z mateřské školy Víska a základní školy v Nové vsi u Chotěboře
15.30 – svěcení hasičské zástavy za účasti katoůlického a evangelického faráře, položení věnců u památníků obětem světových válek
16.15 – vystoupení mažoretek JK Dance team, mistryně ČR 2013, vícemistrině Evropy, vystoupení členek TJ Sokol Víska a Sokol Nová Ves a Sokol Uhelná Příbram se skladbou Společně v pohybu z 15. světové gymnaestrády v Helsinkách
17.00 – posezení u kávy a koláčků s hudbou a módní přehlídka firmy IVI
18.00 – motoshow, program motocyklových jezdců
19.00 – vystoupení skupiny Tartaros
20.00 – začíná taneční zábava, kapela Styl
21.00 – slavnostní ohňostroj

Stálý celodenní program:
- výstava fotografií, historických exponátů a rukodělných výrobků v budově MŠ
- projížďky koňskýmm povozem
- výstava s hasičskou tématikou, ukázky techniky SDH ve zbrojnici
- prodej almanachu 500 let obce Víska a suvenýrů s tématikou obce, občerstvení, program pro děti po celou sobotu

Ondřej Čapek