V budově bylo vyměněno celkem 20 původních dřevěných špaletových oken i vstupní dveře. Okna byla vyměněna v prvním patře budovy, v přízemí, kromě oken v knihovně a na WC, na poště pak byly vyměněny vstupní dveře. Výměnu oken v v knihovně spolu s dalšími opravami chystá obec na další rok.

Výměnu oken provedla firma PKS okna, Žďár nad Sázavou, za cenu 250 174 korun. Akci obec Pohled uskutečnila za pomoci dotace z Kraje Vysočina z Programu rozvoje venkova Vysočiny ve výši 120 tisíc korun.