Jestliže si dnes některá obec zřídí nové webové stránky, budou muset být už maximálně přístupné lidem se zdravotním postižením. Ministerští úředníci budou kontrolovat hlavně to, aby webovky mohli co nejsnáze ovládat lidé s poruchami zraku a senioři. Pro už zavedené webové stránky mají radnice přesně rok na to, aby je patřičně upravily.

Například město Havlíčkův Brod má podle mluvčí Aleny Doležalové už dneska svoje webové stránky prakticky přístupné všem. „ Informace na našich webových stránkách máme i v současné době zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytné míře mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Je to například kontrast barev, možnost zobrazení bez grafiky. Tyto úpravy zabezpečuje firma, která naše  stránky tvoří (Webhouse).  Pokud vyplynou z nařízení Ministerstva vnitra další úpravy, budeme na toto nařízení včas reagovat,“sdělila Alena Doležalová.

Texty čte robotický hlas

Bez bariér jsou již dneska také s předstihem webové stránky v Horní Cerekvi. Toto město na Vysočině má na svých internetových stránkách i speciální tlačítko, které nahradí nevidomým takzvané čtecí programy. Podle bezpartijního starosty Cerekve Milana Kunsta mají na informace právo všichni, bez rozdílu. „Město Horní Cerekev zve občany na zasedání zastupitelstva,“ tak oznamuje obsah hlavní zprávy na webu města robotický hlas.

Webové stránky města Třebíč jsou podle mluvčí Iriny Martakidisové už nyní přístupné lidem se zdravotním postižením bez problémů. „Přiznám se, že já sama jsem je nezkoušela, ale náš IT specialista mě ujistil, že s přístupností webových stránek pro postižené je v Třebíči všechno v pořádku,“ sdělila Martakidisová.

Do roka už musejí kritéria přístupnosti pro návštěvníky s handicapem splňovat webové stránky všech obcí. Povinností je přizpůsobit text aby umožňoval jednoduchý přenos pro takzvané čtecí programy. U článku, kde je obrázek nebo grafika musí handicapovaný čtenář dostat informaci, co na tom obrázku je.

„Obrázky, to je vlastně největší nepřítel lidí se zrakovým postižením, se kterým se mohou setkat na internetu. Používám sociální sítě, hlavně Facebook, ale i Instagram. Pro čtecí programy jsou přizpůsobené dobře a dají se přizoomovat, ať už speciálním programem, nebo v prohlížeči. Jenomže obrázek vám český program prostě nepřečte,“ popsal svoje zkušenosti nevidomý Martin Fejfar.

Jak takové ideální webové stránky obcí vypadají, vysvětlil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. „Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou je osoba se zdravotním postižením schopna, i přes svůj hendikep, za pomoci zvláštních hardwarových prostředků či aplikací efektivně používat,“ konstatoval mluvčí ministerstva vnitra.

Podle Jaroslava Strouhala, náměstka ministra vnitra, který má na starost sekci informačních a komunikačních technologií, by webové stránky měst a obcí měly být snáze čitelné. Měly by disponovat technologií, která umožní lidem s postižením snáze číst nebo vnímat text, který je tam uveden. Otázka je, jak města a hlavně obce takovou úpravu svých webových stránek zvládnou.

Podle Strouhala je většina obecních webů spravována externími odborníky, kteří tuto problematiku ovládají a dokážou si poradit.

Úpravy webu nejsou drahé

Svoje webové stránky má například Svazek obcí Podoubraví, který sdružuje obce a města kolem řeky Doubravy. „Nemáme informace, že by naše webové stránky navštěvovali nevidomí a stěžovali si, že jsou pro ně nepřístupné. Naše webové stránky spravuje IT specialista Jiří Pavlíček, který také provádí příslušné úpravy. Nicméně o tomto novém nařízení Ministerstva vnitra víme. Na nejbližší valné hromadě svazku o tom budeme obce informovat a vysvětlíme starostům, jak to udělat, aby obecní weby nové nařízení splnily,“ sdělila Dita Benáková manažerka Centra společných služeb svazku.

Podle jejího názoru by neměly obce za úpravu svých webovek platit extrémně vysoké částky. Stačit by měl teoreticky správný převod dokumentu.

„Když už máme bezbariérové chodníky, proč ne také bezbariérové webové stránky,“ konstatoval starosta obce Vilémovice na Ledečsku Václav Vacek.

Jak upřesnil, obec Vilémovice má na svých webových stránkách dokonce i převod zpráv do cizího jazyka, stejně tak i předčítání textu pro nevidomé. „Obrázky si sice neprohlédnou, ale obsah textu jim zprostředkuje čtecí zařízení. Tento systém na našich webových stránkách máme zavedený už několik let. Naše stránky spravuje odborná IT firma, rozhodně to není finančně náročné tak, aby nám to zatížilo rozpočet. Jinak se divím, že se o bezbariérových webových stránkách měst a obcí mluví až teď. Mám dojem, že je to záležitost stará několik let,“ podotkl starosta Vacek.

„K tomu, aby mohli nevidomí v životě normálně fungovat je potřeba, aby se dostali ke stejným informacím a měli stejné možnosti jako lidé, kteří vidí dobře. Bez počítače jsou v dnešní době ztraceni, nepřečtou si aktuální zprávy, nemohou využívat internet nebo mobilní bankovnictví, jsou prakticky odříznuti od věcí, které my považujeme za běžné,“ konstatoval Přemysl Filip za organizátory sbírky Světluška.

Bez internetu to nejde

Podle Radka Pavlíčka z Tyflocentra, spolupracovníka společnosti Webhouse, odborníka na práci s nevidomými a spoluautora českých Pravidel přístupného webu, je dneska internet pro lidi se ztrátou zraku nepostradatelný, a tudíž by měli mít postižení lidé přístup k širokému spektru informací.

„Pro pořádek připomeňme, že tématika přístupnosti se netýká pouze uživatelů se zrakovým postižením, ačkoliv na vyřešení jejich potřeb je často zužována. Přístupný web se mnohem lépe používá i návštěvníkům bez jakéhokoliv zdravotního postižení a bez nadsázky tak lze říci, že takto upravené stránky jsou opravdu pro každého,“ zdůraznil Pavlíček.

Smyslem přístupnosti je podle jeho názoru zmenšovat či úplně odstraňovat překážky, na které může uživatel narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací a umožnit uživateli s nimi efektivně a v „rozumném“ čase pracovat. Přístupný web by tedy měl být dostupný, ovladatelný, srozumitelný, uživatel by měl být schopen se na něm bez problémů zorientovat a to, proč na stránky přišel, by měl být schopen vykonat v „rozumném“ čase.

Přístupnost není ve své podstatě složitá a v mnoha případech jde ruku v ruce s tvorbou kvalitního webu. Pokud tedy při tvorbě webu respektujete aktuální standardy a trendy a děláte „poctivé řemeslo“, vaše stránky by neměly z hlediska přístupnosti klást uživatelům nějaké vážné překážky. „Webům měst a obcí může přístupnost přinést celou řadu výhod. Snížit provozní náklady, zvýšit počet návštěvníků či zlepšit pozitivní nahlížení veřejnosti na úřad jako takový,“ konstatoval Pavlíček.

Majitel webových stránek by měl dbát na dostatečný barevný kontrast a čitelnost textu nesoucího významovou informaci. Nespoléhat na to, že návštěvník je schopen vnímat vizuální aspekty stránky (barvu, tvar, rozložení, velikost). Informace – pokud to jejich charakter nevylučuje – publikujte tak, aby byly nezávislé na vizuálním vnímání.

Jak Radek Pavlíček upřesnil, městům a obcím může pomoci s lepší přístupností jejich webových stránek Blind Friendly Web. To je první projekt v České republice, který se začal systematicky věnovat přístupnosti webových stránek. Už od roku 2001 se jako jediný v České republice zaměřuje na takzvanou reálnou přístupnost webu. Pod hlavičkou projektu nabízí celou řadu služeb, jejichž cílem je pomoci provozovatelům, kodérům či tvůrcům obsahu při zpřístupňování webové prezentace.