Rada každoročně oceňuje osobnosti, organizace a dalším subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. „V letošním roce vzhledem k nové zkušenosti s epidemií COVID-19 považovali za důležité ocenit zejména ty, kteří pomáhali seniorům v tomto nelehkém období,“ prozradila krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Konkrétně břevnické zařízení uspělo v kategorii „kolektiv či projekt“, a to právě díky tomu, jak čelili nákaze Covid-19. „Nakazili se zde všichni klienti tohoto malého pracoviště, tedy dvaadvacet osob a více jak polovina personálu,“ připomněla Neuwirthová.

„Kolektiv čelil velice obtížné situaci. Personálu schopného práce bylo velice málo, všichni museli pracovat v kompletních ochranných pomůckách, panovaly obavy a strach, co bude dál. Pracovnice zaučovaly řadu dobrovolníků, bez kterých by péče o klienty v domově nebyla možná. Pomáhali také hasiči,“ zavzpomínala ředitelka domova Hana Hlaváčková.

Lidskou solidaritu a obětavost projevili zaměstnanci oceněného zařízení i nyní. „Šest z nich se přihlásilo na dobrovolnou výpomoc do podobně zasaženého Domova pro seniory Humpolec, ve kterém propuklo onemocnění Covid-19 mezi klienty i personálem,“ dodala Neuwirthová.