Voda z pramene vůbec neteče i navzdory dostatku vláhy z dešťů. „Voda pořád neteče, přestože tak často prší,“ povzdechl si děkan Oldřich Kučera. Svatá Anna, její poutní kostel s kaplí a pramenem patří pod správu děkanství v Havlíčkově Brodě.

„Dělali jsme, co se dalo. Pozvali jsme odborníky, nechali prameniště zkoumat a výsledek žádný. Slyšel jsme i teorii, že blízko pramene byl rybník, který kvůli nedostatku vody v minulých letech vyschl. Dokud bude rybník suchý, pramen se neobnoví,“ dodal děkan.

Pramen přestal téct už v roce 2016. Tři čtvrtě roku tehdy trvalo, než se podařilo situaci napravit. Pít z pramene ale šlo jen několik dní, pak vodu znehodnotily neuvážené stavební zásahy v okolí. Dělníci, kteří v kapli pokládali novou podlahu a rozšiřovali drenáž u vchodu, svedli povrchovou vodu do rezervoáru. „Neuváženost tohoto našeho kroku se projevila během přívalového deště, kdy došlo ke kontaminaci studánky povrchovou vodou. Proto bude nutné vnější základ kaple zatěsnit,“ přiznal tehdy v obecním zpravodaji jeden z dělníků Jan Novotný mladší.

V roce 2017 do hloubi vodní šachty nahlédli odborníci za pomoci moderní 3D technologie. „O problému s mizející vodou v Pohledu jsme se dočetli v novinách, zaujalo nás to, a nabídli jsme se, že šachtu prozkoumáme," prozradil tehdy Jakub Karaffa. Technologie ale nepomohla.

Dříve každý rok, v době červencové pouti, mířily ke Svaté Anně a pramenu stovky lidí a libovaly si, jak je voda chutná. Vydržela v láhvi čerstvá a chladná i několik týdnů bez lednice. Poutníci si ji proto nabírali do kanystrů a vozili domů. 

Voda plná zázraků 

Poloslepá žena dřevaře Tondla si umývala oči vodou z pramene u sv. Anny v Pohledu a stal se zázrak - začala vidět. Abatyše pohledského kláštera Kandida Marešová proto nechala v polovině 18. století u zázračného pramene vybudovat poustevnu. Mnich který ji obýval, během 20 let zaznamenal 28 podobných zázraků.

V 19. století hrabě Evžen Silva-Tarouca Unwerth, majitel pohledského panství už šel na zázraky vědecky. Nechal pramen prozkoumat a zjistit jeho chemické složení. Ukázalo se že železito-sirnatý pramen je také radioaktivní. Na základě toho pak dal hrabě postavit u sv. Anny známé lázně.