Několik zbývajících stromů bude vysazeno ještě na podzim.

„V následujících týdnech bude započata obnova travnatých ploch na jednotlivých lokalitách a výsadba keřů. Postupně, v závislosti na plánovaných stavebních úpravách jednotlivých bytových domů, budou také probíhat výsadby předzahrádek u bytových domů na obou sídlištích a v ulici J. Haška. Plánované práce budou včas oznámeny vyvěšením informací na vchodech  domů," informoval odbor životního prostředí ledečské radnice.

V minulosti ale došlo podle starosty města Petra Vaňka k tomu, že si někteří obyvatelé pořídili před domy vlastní výsadbu, která se ale do plánu regenerace nehodí. Okrasné keře nebo květiny si ale jejich majitelé mohou přesadit jinam.  Informace mají k dispozici na městském úřadě.

Město zároveň upozornilo obyvatele bytových domů, aby neničili nové záhony a nevyhazovali z nich mulčovací kůru. „Nelíbí se nám," argumentovali obyvatelé některých bytových domů.

„V souvislosti s nedávnými zkušenostmi, kdy byla kůra úmyslně odstraněna na jedné z předzahrádek bytového domu, upozorňujeme občany na nutnost zachovat  mulčovací kůru mezi vysazovanými keři," sdělili pracovníci odboru   životního prostředí. Mulčování keřů  po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je však jedna z nejdůležitějších součástí péče o novou výsadbu. „Mulčování zabraňuje prorůstání plevele,  udržuje v záhonu vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá," zdůraznili úředníci. V neposlední řadě může při odstraňování kůry dojít k poškození, či úplnému zničení rostlin, což může být v závislosti na vyčíslené škodě projednáváno s viníky jako přestupek nebo dokonce trestný čin.

„Kolem regenerace zeleně panuje vůbec mnoho dezinformací," konstatoval starosta  Petr Vaněk.