Zatímco ještě před několika dny se zdálo, že je toto téma zcela uzavřeno, nyní nastal zásadní obrat. Navrhovaným termínem pro zřízení je podzim letošního roku po ukončení stavby urgentního příjmu.

Tomu nedávno předcházelo setkání lékařů a vedení Nemocnice Havlíčkův Brod o možnosti zřízení babyboxu s Ludvíkem Hessem, předsedou a zakladatelem nadačního fondu pro odložené děti Statim. Ta však skončila poměrně záhy.

„Jednání byla předčasně ukončena odchodem Ludvíka Hesse po vyslovení osobního názoru lékařky dětského oddělení.  Názor vedení nemocnice si nevyslechl. O možnosti zřízení babyboxu v podzimních měsících, po dokončení stavby Emergency, se tedy pan Hess již nedozvěděl," popsala průběh jednání mluvčí nemocnice Petra Černo.

Získali informace

„Chceme ke zřízení babyboxu přistupovat zodpovědně. Jde nám především o dodržení jeho podstaty, a tedy zachování anonymity a zároveň o bezpečnost a zdraví maminky a dítěte. Měli jsme celou řadu otázek, které jsme chtěli od pana Hesse zodpovědět. Na většinu se nám odpovědi nedostalo, a tak jsme využili následujících dnů pro získání dalších informací a zkušeností z jiných zdravotnických zařízení," sdělil ředitel nemocnice, David Rezničenko.
Oficiální stanovisko nemocnice je tedy podle mluvčí následující.

„Souhlasíme se zřízením babyboxu, ale až po dokončení stavby Emergency, která komplikuje přístup do hlavní budovy. Upřednostňujeme jednoznačně jeho umístění právě zde, aby byla zajištěna přímá návaznost na okamžitou péči," sděluje mluvčí. Jak dodává, následná péče o odložené dítě musí být v souladu s legislativou České republiky.
Toto vyjádření duchovního otce vyhřívaných schránek doslova nadchlo.

„Děkuju lékařům, zvláště pak těm dětským, primáři Pipkovi a jeho zástupkyni Magdaleně Weberové – Chvílové za změnu názoru. Umět jej změnit je velice velkorysé a podpořit projekt, který jsme ještě před čtyřmi dny zavrhovali, je šlechetné. Děkuju hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, který babyboxu v Havlíčkově Brodu držel palce," radoval se Ludvík Hess.

Přesto však ještě nějakou dobu potrvá, než bude zařízení v Havlíčkově Brodě fungovat. „V současné době jsou vytvořeny tři náhradní vstupy do hlavní budovy nemocnice, a tedy není možné zajistit místo dostatečně anonymní, které by zároveň splňovalo stavební a technické podmínky potřebné pro nainstalování a plnou funkčnost babyboxu," zdůrazňuje mluvčí Petra Černo.

Následujících měsíců chce tedy nemocnice využít k hledání takových prostor, společně po dohodě s Ludvíkem Hessem a konstruktérem babyboxů a zároveň dořešit aspekty právní a smluvní.

„K vyjasnění problematiky jsme vyhledali celou řadu dokumentů. I Ludvík Hess nás v korespondenci ujišťoval, že chce odpovídat konkrétně a předloží písemnosti, které se k nejasnostem vztahují. Nadále však chceme upozornit a objasnit veřejnosti, že problematika má celou řadu sporných oblastí.

Mezi ně patří například zneužití babyboxu znesvářenými rodiči, otázka zabití dítěte matkou, zneužití k odložení staršího dítěte a podobně. Zařízení také neřeší otázku otce a dítěte a tedy otázku jeho rodičovských práv. Bohužel, v počtu odložených dětí získává České republice smutný evropský primát," uvedla mluvčí Černo i některá negativa.

Sociální otázka

Problematika je podle jedné z lékařek dětského oddělení složitá nejen po právní stránce. „Nejsem a priori proti babyboxům, ale jako pediatr budu vždy upřednostňovat sociální řešení pro maminku v zoufalé situaci. Emoční vazby matky a jejího dítěte jsou pak zpřetrhány, zvláště pokud se jedná o dítě starší, kde je dokončen proces přirozené biologické vazby a nastartován proces citového příklonu. V tomto je nutno zohledňovat základní lidská práva dítěte. Zásadní je i otázka kořenů dítěte. Miminko, ani náhradní rodina, pak neznají anamnézu dítěte, což přináší do budoucna pro dítě velká rizika a celou řadu nepříjemných překvapení," vysvětlila své hledisko vedoucí lékařka stanice intermediární péče o novorozence, Magdalena Chvílová-Weberová a dodává:
„Vždy se budeme snažit a celá léta se snažíme vracet děti do náruče maminek. To je naše priorita. Mnohaletou osvětovou prací se snažíme navázat na sociální pomoc v regionu, a předcházet tak tomu, aby dítě bylo odloženo. Při naší práci respektujeme právo, a proto je překvapivé, že ani po šesti letech užívání babyboxů nemají právní vymezení v české legislativě. I toto byla jedna z otázek, kterou jsme se snažili s panem Hessem jako odborníkem na tuto problematiku prodiskutovat."

Peníze seženou od sponzorů

K postavení schránky je podle Hesse třeba asi tři sta tisíc korun. Nemocnice do její stavby ale nemusí vložit ani korunu. Potřebné peníze prý Ludvík Hess sežene od dárců. „Oslovíme potencionální sponzory na Havlíčkobrodsku. Není však také vyloučeno, že celý babybox zaplatí jeden podnikatel z Prahy, který má na Brod vazbu. Ale to ještě uvidíme," dodal s úsměvem tajemně Hess.