Jak napsal Havlíčkobrodský deník, v roce 2013 byla jako první provedena obnova venkovní fasády kaple Panny Marie a márnice. V období 2014- 2016 zajistila římskokatolická farnost Pohled odvodnění základů kaple Panny Marie a pokračovala obnova hřbitova postupnou opravou ohradních zdí. V poslední etapě v roce 2016 byly vybudovány chodníky a přibylo veřejné osvětlení. V dalších letech chce pohledská farnost opravit vnitřek kaple. Celkové náklady na obnovu areálu celého hřbitova přesáhly dva miliony korun. Na obnově se finančně podílela obec Pohled, římskokatolická farnost, Ministerstvo kultury a Kraj Vysočina.

Hřbitov s kaplí Panny Marie se nachází před vjezdem do obce Pohled. Kapli nechal v roce 1840 vystavět hrabě Evžen Silva-Tarouca Unwerth. V té době také hřbitov dostal kamennou zeď s vestavěnou márnicí. Kolem roku 1925 hraběnka Klotilda Festetičová nechala hřbitov rozšířit a kolem nové části vystavěla zeď cihlovou. V roce 1971 byla při tehdejší „akci Z“ organizované MNV, provedena generální oprava kaple, která je v současné době ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Pohled. Obec Pohled obnovený areál hřbitova přihlásila dokonce letos do soutěže o Zlatou jeřabinu. Nezískala první cenu, ale umístila se v pěkné první dvacítce.