Při příležitosti pětadvacátého výročí vzniku domova se 20. června konal i den otevřených dveří. „Návštěvníci si mohli projít prostory charitního domova, dozvědět se, jak charitní dům funguje, jaký má řád a denní harmonogram a ze slov paní ředitelky Charity Kateřiny Svobodové o vzniku domova a jeho historii spojené s Charitou,“ přiblížila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Markéta Paculová.

Posláním domova je poskytovat rodičům v nepříznivé sociální situaci přechodné bydlení. „Ač se někdy zdá, že v této službě se neustále dokola opakují stejné příběhy, věřím, že má smysl a je velmi potřebná. Do složité životní situace se může dostat každý z nás. Někdy jsme úspěšní více, jindy méně, ale každá maminka, každé dítě, které se vrátí do běžného života, je pro nás motivací k další práci,“ řekla s úsměvem ředitelka Charity Kateřina Svobodová.

„Já bych ráda popřála pracovníkům, aby je neopouštělo nadšení pro práci, aby zde byl silný tým, který stojí při sobě a neúnavně se snaží motivovat maminky, aby nalezly sílu a vůli překonávat překážky a pomáhat jim vystoupit ze začarovaného kruhu azylového bydlení, najít si své vlastní bydlení, práci a zajistit svým dětem klidné a spokojené dětství,“ dodala Svobodová.