„Chtěla bych hrát na klavír. Už chodím na soukromé hodiny a umím zahrát písničky,“ pochlubila se malá Kristýna Kubíčková z Velké Losenice. „Dcerku do hraní nenutíme. Muziku si vybrala sama. Máme to v rodině. Mohli bychom jezdit třeba do hudební školy do Žďáru, ale vybrali jsme si Přibyslav, protože hudební škola Jana Václava Stamice má výbornou pověst,“ svěřil se Kristýnčin otec Adam Kubíček a dodal: „Uvidíme, jestli pro nás bude místo. Když se to nepodaří letos, zkusíme to znova příští rok.“

Také Zdeněk Linhart přivezl dcerku k talentovým zkouškám rovněž z Velké Losenice. Jak prozradil, dcerka by chtěla hrát na kytaru a zpívat nebo hrát na klavír. Talentové zkoušky prý nebyly těžké, otázka je, jestli bude pro dcerku ve škole volné místo. Právě dostatek volných míst je podle ředitele základní umělecké školy J.V. Stamice Jindřicha Macka rozhodující. O umělecké vzdělání je mezi dětmi v Přibyslavi velký zájem, ovšem kapacita je omezená.

„Máme ve škole celkem 550 míst z toho 110 je v Přibyslavi, ostatní v Havlíčkově Brodě. V současné době máme plno. Noví zájemci mají šanci v okamžiku, kdy někdo z našich žáků ze školy odejde z různých důvodů. Začne třeba studovat mimo Přibyslav a nemá na muziku čas nebo si návštěvy hudební školy rozmyslí, protože ho hudba přestala zajímat. Teprve pak můžeme přijmout na jeho místo někoho dalšího,“ vysvětlil ředitel Macek a upřesnil, jak přijímací zkoušky probíhají.

Budoucí mladý hudebník zazpívá písničku s kytarovým doprovodem, předvede, jak cítí rytmus, jakou má hudební paměť a to vše před komisí, která posoudí jeho výkon a zda má pro hudbu talent. „Některé děti už přicházejí s tím, že mají zájem naučit se hrát na určitý nástroj. Komise v takovém případě buď doporučí studium, nebo uchazeči poradí, aby se rozhodl pro jiný obor,“ dodal ředitel Macek. Základní umělecká škola J. V. Stamice nabízí dětem nejen kvalitní hudební vzdělání, ale také široké možnosti, jak uplatnit svůj talent. Nabízí dostupnost kulturních akcí,jako jsou koncerty či výstavy. Organizuje pro žáky zájezdy do divadel v České republice na různé soutěže v České republice, umožňuje jim prezentovat dovednosti na koncertech a významných kulturních událostech nejen v regionu. Tady je třeba zdůraznit, že mnozí z žáků hudební školy J.V. Stamice sklízejí na soutěžích doma i v cizině vavříny úspěchů nebo se rovnou stali hudebními profesionály. Při pobočce v Přibyslavi například působí houslový soubor, jehož svěřenci měli možnost spoluúčinkovat s řadou význačných uměleckých osobností – např. s Janem Svěceným, Gabrielou Demeterovou, Pavlem Šporclem, Václavem Hudečkem a Bohuslavem Matouškem.