Celé generace ždíreckých hasičů na tento okamžik napjatě čekaly. Novou zbrojnici potřeboval Sbor dobrovolných hasičů Ždírec jako sůl. „Stará hasičská zbrojnice už nevyhovuje. Stavěla se v době, kdy práce sboru vypadala úplně jinak. Měli jsme mnohem méně výjezdů. Dneska má hasičský sbor výjezdovou jednotku JPO II. Zasahujeme dokonce u dopravních nehod,“ vysvětlil starosta sboru Ondřej Málek v době, kdy se stavba začala připravovat. To bylo před dvěma lety. Tím, jak přibývalo hasičům ze Ždírce práce, postupně přibývala i technika. Do staré budovy se už nevešli. Nebylo nejenom místo pro techniku, ale ani kde parkovat. Chybělo i prostornější zázemí pro hasiče.

Policisté z Havlíčkova Brodu za pomoci vrtulníku v úterý dopoledne hlídali provoz na silnici I/38. Ilustrační foto.
Dohled z vrtulníku: podívejte, jak policie na Brodsku hlídala zákaz předjíždění

Nová zbrojnice přišla na víc než dvacet milionů korun. „Budova je projektována s ohledem na potřeby výjezdové jednotky JPO II,“ informoval starosta Ždírce Bohumír Nikl.

V jednopodlažní budově jsou garáže pro hasičskou vozovou techniku. Ve střední části je chodba, vstupní hala a sušící věž. V druhém bloku budovy jsou kanceláře, dispečink, kuchyň, klubovna a sociální zázemí. Město na stavbu získalo dotaci z ministerstva vnitra.

Moderní garáže i místo pro děti

Novou zbrojnici začali ve Ždírci nad Doubravou stavět loni na jaře. „Díky odvaze zastupitelů, dostupnosti dotace a v neposlední řadě aktivního zapojení místního hasičského sboru se podařilo vybudovat velké dílo. Hasiči získávají odpovídající zázemí, moderní garáže pro zásahová vozidla s přímým napojením na krajské operační středisko. Kromě toho je v hasičárně kvalitní sociální zázemí, prostor pro setkávání jak dětí, které se věnují hasičskému sportu, tak hasičů dospělých,“ zdůraznil Nikl.

Získáním nové zbrojnice se Ždírec nad Doubravou stal součástí moderních hasičských základen v Kraji Vysočina. „Z jihlavského operačního střediska, které koordinuje všechny zásahy na území kraje, mohou našim hasičům otevřít vrata, vytisknout potřebné dokumenty k zásahu. Když jednotka nastupuje do auta, vidí před sebou na obrazovce kam jede, co to je za zásah a co všechno bude na místě třeba rychle provést,“ popsal starosta Nikl výhody moderní hasičské techniky.

Bývalý bazén, původně pýcha města, dneska strašidelné místo. Okolí opuštěného bazénu využívají něketří lidé dokonce k pohazování odpadu.
Areál u zchátralého bazénu obnoví Světlá za peníze od státu

K nové zbrojnici patří i nová technika. Výjezdová jednotka získala novou cisternovou stříkačku za osm milionů korun. Město na ni dostalo dotaci od státu i z kraje.

Víc než třicet let stará stříkačka CAS už dosloužila. „Po zaškolení všech strojníků a slavnostním předání, které se uskutečnilo s předáním nové hasičské zbrojnice, bude nové vozidlo zařazeno do integrovaného záchranného systému,“ upřesnil Bohumír Nikl.

Nové požární zbrojnici a novému hasičskému autu požehnal kněz.

Historie hasičů ve Ždírci nad Doubravou je téměř 120 let. Úloha sboru je od začátku stejná. Ochránit obyvatele města a okolí před ohněm a jinými útrapami. „Na začátku se pořádaly sbírky, aby hasiči mohli mít odpovídající vybavení. Stříkačku, hadice, sekery, zásahové oblečení. Dnes sbírky nepořádáme, rovněž se ale snažíme, aby výbava našeho sboru odpovídala dnešním potřebám,“ poznamenal starosta.