V roce 1937 došlo také k výstavbě kaple na návsi. Hlavní obživou obyvatel obce bylo zemědělství nebo práce ve sklárnách Tasice. V roce 1963 byla Bělá sloučena spolu s Jedlou, Chřenovicemi, Dobrou Vodou a Tasicemi pod Místní národní výbor Jedlá. V roce 1992 se opět obec osamostatnila. V devadesátých letech se zde také provedly mnohé opravy domů, kaple, hasičské zbrojnice i dalších objektů.

Další fotografie zachycují jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Bělá. Na dalším snímku z roku 1940 je bělský učitel Marhan se svými žáky u pomníku. Až v roce 1870 byla zřízena pro obec Bělou a Tasice obecní škola v Bělé. Do této doby docházely děti do školy v Bohdanči, ale pouze v létě. Často se tedy nenaučily psát, ale jen číst a počítat. V Bělé se začalo vyučovat v upravené obecní pastoušce a zdejším první učitelem se stal Karel Bína z Pertoltic. Stavba nové školní budovy byla zadána v roce 1893 světelskému staviteli Janu Hradeckému. Vyučovat se zde začalo v roce 1896. V té době chodilo do školy 113 dětí. Škola skončila svou činnost pro velmi malý počet žáků v roce 1979.

K obci Bělá patří neodmyslitelně sklárna Tasice. Tuto sklárnu znají hlavně televizní diváci ze seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. Seriál se natáčel právě v huti Tasice.Vznik i vývoj Tasic v mnohém souvisí se zdejší sklářskou hutí. První dřevěné domky se objevily okolo hutě v roce 1843. V říjnu 1945 byla celá sklárna znárodněna a začleněna do n.p. Bohemia.V dalších letech sem byla převedena výroba laboratorního skla z Nižboru a pomalu omezována výroba sododraselného skla. Na jaře 1991 začala sklárna vyrábět tzv. lesní sklo, parafrázi antického a středověkého skla.V roce 1990 byla sklárna prohlášena památkou chráněnou státem.