Klienti psychiatrie společně s koňmi a s terapeutkami nacvičili hudebně dramatické představení o putování na horu K9, která trvala celý rok. „Příběh byl o zdolávání překážek, které se nejlépe překonávají ve společenství jiných lidí. Právě proto se v každém ročním období připojovali další a další,“ popsala hlavní organizátorka akce Andrea Mašková.

„Expedice sice končí v zimě, ale nekončí zimou, nýbrž jarem. Je to takový symbol koloběhu života. Klienti to zvládli úplně perfektně a mě osobně toto představení vzalo za srdce a moc mě dojalo,“ svěřila se Mašková.

Do představení se zapojili jak ambulantní, tak hospitalizovaní klienti psychiatrie. „Pracujeme jak s dětmi, tak s dospělými, tak se seniory. Z diagnostického spektra to jsou pacienti se závislostí, kteří byli hlavní tahouni celého vystoupení, pak pacienti s nějakým druhem psychózy a v neposlední řadě na hiporehabilitaci dochází i dětští pacienti s poruchami příjmu potravy, ADHD a podobně,“ vyjmenovala Mašková.

V práci s klienty je důležitá verbální i neverbální komunikace, prožitky, spolupráce klienta s terapeutem a vytváření určitého vztahu. A právě v tomto pracovníkům nemocnice koně pomáhají.

Návštěvníci mohli kromě hipoterapie vidět i další druhy terapií, a dokonce si je na vlastní kůži vyzkoušet. „Snažíme se ukázat i další prvky, které jsou součástí komplexní péče, kterou brodská psychiatrická nemocnice poskytuje brodský. Farmaceutickou léčbu totiž doplňuje zmiňovaná hipoterapie, ale i canisterpaie, arteterapie, muzikoterapie a další. A toto vše se používá dohromady, aby ten výsledný efekt byl co největší a co nejrychlejší,“ přiblížila lékařka.

Téma benefice se každý rok mění. „Slavíme plnoletost a nadělili jsme si k ní téma Expedice Still alive. Znamená to, že stále žijeme a že jsme nevyhořeli,“ řekla Mašková. „Vždy se snažíme přijít s nějakým nosným tématem, které hýbe lidským srdcem. Chceme upozorňovat na to, že je dobré prožívat emoce, a to jak dobré, tak záporné,“ dodala.

Za osmnáct let svého konání si benefice našla své stálé fanoušky a příznivce. „Někteří návštěvníci chodí pravidelně. Těší se, jaké bude téma, a užívají se to. Toto naše odpoledne je zajímavé i pro rodiny s dětmi, protože právě pro děti tady máme velké vyžití,“ uzavřela Mašková.