Pletení slaví velký návrat. Pletou celebrity, lidi na ulici nebo vznikají pletací kavárny. Ke společnému pletení se začaly scházet i ženy ze spolku Motanice. Svou zručností později začaly podporovat také kulturu ve městě. Háčkovanými vitrážemi ozdobily okna v kostele svaté Kateřiny, aby upozornily na její špatný stav a pletážemi ozvláštnily i stromy v parku. Pro místní obyvatele i turisty si navíc připravily opravdovou lahůdku. Stezku, která je zavede po stopách zdejších velikánů.

Pro svůj projekt získala Motanice v lednu grant Nadace Via - Živá komunita ve výši 51 tisíc korun. Na jednotlivá místa Pletené stezky upozorní informační tabule. Ty připomenou příběhy, které ztrácí nebo mnohdy už ztratily své pamětníky a dnes se o nich dočteme pouze v knihách. "Věříme, že prosaické příběhy osobností, které jsme mohli nedávno potkávat v brodských ulicích, mohou podpořit silnější vazbu místních k městu i danému místu a zájem mohou vzbudit i u turistů," uvedla s nadějí Michaela Krpálková ze spolku Motanice.

Stezka bude mít 13 zastavení. Ta budou zatím po dobu jednoho roku instalována u bývalého autobusového nádraží, na Žižkově ulici, v parku Budoucnost, v knihkupectví Vysočina, na Smetanově náměstí nebo u centrální pošty ve Svatovojtěžšké ulici.

Třináct zastavení nabídne biografické i místopisné informace, zajímavosti, turistické vizitky, pohledy a rozkládací mapy. Vše bude doplněné barevnou pletáží. Zájemci s chytrými letefony budou moci využít i QR kódy, s jejiž pomocí se dostanou na webové stránky wwww.pletenastezka.cz, kde najdou další informace o významných brodských osobnostech a s nimi spjatých místech. "Součástí informační tabule bude mapa, která navede na další stanoviště stezky, a samozřejmě nebude chybět originální pletáž. Ta nás totiž jako Motanici provází ve všech našich projektech," doplňuje Michaela Krpálková.

Na projektu se organizačně podílelo sedm nadšených členek spolku Motanice, které ve svém volném čase nejen pletly, ale zároveň připravovaly webové stránky, tiskové materiály a fotografie, oslovovaly dárce a často se musely poprat s řadou nečekaných úkolů a překážek. "Do projektu se zapojily také děti z Mateřských škol Korálky: Nad Tratí, Zahradnického a Příčná, žáci Základní školy Štáflova, Lípa a studenti Gymnázia Havlíčkův Brod. Jejich výtvarné práce dnes zdobí kostel svaté Kateřiny, který je otevřený každou středu od 16 hodin, kdy se koná bohoslužba," prozradily organizátorky.

Mapa Pletené stezky bude k dispozici na městském informačním centru. Turistické vizitky i pohledy se právě připravují.

Slavnostní otevření Pletené stezky se bude konat ve čtvrtek 7. září v kostele svaté Kateřiny od 16.30 hodin.