„Získávání praktických jazykových a kulturních zkušeností z partnerských zahraničních škol patří k podstatným aktivitám, jimž se brodské gymnázium systematicky věnuje. V současné chvíli mohou naši studenti takové zkušenosti získávat při pobytech v Nizozemí ve městě Brielle, francouzském Niortu, v jižní Itálii ve městě Catanzaro Lido, finském Mäntsälän Lukio a v neposlední řadě Spišská Nová Ves na Slovensku,“ vyjmenoval jeden z učitelů gymnázia Aleš Říman.

Nově se k nim řadí i gymnázium v německém Schriesheimu. „Rok jsme zaměstnávali kolegyni z Německa, která má vazby směrem do Havlíčkova Brodu. Věděla, že bude muset odejít zpět do Německa, ale bavili jsme se o možnostech další spolupráce, protože její výuka se mi velmi líbila, Řekla mi, že v místě, kde bude pobývat, zkusí zkontaktovat gymnázium a skutečně to dotáhla do konce,“ přiblížil ředitel školy Hynek Bouchal, jak se ke spolupráci dostali.

Schriesheim je město s asi 15 000 obyvateli ve spolkové zemi Bádensko-Württem᠆bersko. „Odtud přijeli koncem února do Havlíčkova Brodu studenti tamějšího gymnázia, aby strávili několik dní se svými českými vrstevníky z Gymnázia Havlíčkův Brod. Ubytováni byli v hostitelských rodinách a na programu byla například prohlídka gymnázia, Havlíčkova Brodu, Prahy, Třebíče a Zelené hory,“ prozradil Římal.

Podobné spolupráce jsou výhodné pro obě strany. „Vždy skupinka našich studentů a učitelů jede na výměnný pobyt do vybrané partnerské školy. Tam spolupracují a poté zahraniční studenti přijedou na oplátku k nám. Děti si díky tomu vyzkouší své jazykové a kulturní dovednosti,“ vyzdvihl Bouchal.

Pobyt německým studentům zpestřilo i společné muzicírování. „Přijelo totiž devatenáct členů místního školního orchestru se svými učiteli, aby zde předvedli svůj repertoár. Ani naše gymnázium nezůstalo pozadu. Členové školního pěveckého sboru pečlivě nazkoušeli české a moravské lidové písně. Oba soubory pak nastudovaly jednu společnou skladbu a vrcholem setkání byl včerejší závěrečný koncert,“ pověděl Římal.

Kromě toho Němečtí studenti navštívili i zajímavá místa České republiky. „Například ve středu se byli podívat v Praze, aby měli z naší země i nějaké kulturní zážitky,“ vyprávěl Bouchal.

V budoucnu se počet partnerských škol brodského gymnázia ještě zvýší. Jak potvrdil ředitel školy, plánují totiž navázat spolupráci se školou v Turecku a francouzské Normandii.