Aktuálně se pracuje na všech sedmi mostních objektech, po kterých silnice první třídy povede. „Svojí délkou tvoří čtvrtinu délky hlavní trasy obchvatu,“ vyzdvihl za Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček a dodal, že celkově hlavní trasa měří přes čtyři kilometry.

Stavebně nejdále je most přes Stříbrný potok. „Stojí tady už všechny pilíře a obě opěry mostu. Teď probíhá vyztužení konstrukce a betonáž závěrných zdí. Připravují se rovněž základy pro betonáž hlavní nosné konstrukce prvních polí mostu,“ prozradil Buček s tím, že hotovo by mělo být letos na podzim.

Tři sta metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku

Nejdelším ze sedmi mostních objektů bude téměř tři sta metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku a železniční trať. „Aby bylo možné založit a následně vystavět pilíř mostu mezi náspem železniční trati a břehem Šlapanky, bylo nutné místo zpřístupnit pomocí provizorního mostu a komunikace,“ přiblížil Buček.

Poněkud komplikovanější je i stavba mostu přes řeku Sázavu a železniční trať. „I tady násep a břeh řeky propojí dočasná silnice. Na její výstavbě teď pracujeme. Následovat bude provizorní mostní konstrukce. Ty zpřístupní místo výstavby pilířů na pravém břehu Sázavy,“ popsal Buček.

Kromě mostů se dělníci věnují i stavbě okružní křižovatky Havlíčkův Brod jih. Řidiči tímto místem momentálně jezdí po provizorní silnici. Dále se pak pracuje na výstavbě z části nové místní komunikace k Novotnému Dvoru. Průběžně s těmito pracemi probíhají přeložky inženýrských sítí.