Ve všední dny dopoledne sem chodí i děti z mateřských školek. V budově bývalé ZŠ Rubešova, jsou k tvořivé práci výborné podmínky. AZ Centrum vlastní kvalitní keramickou pec, válcovací stolici, hlínu nakupuje už připravenou v kusech, k dispozici mají účastníci keramických kurzů různobarevné glazury. AZ Centrum má rovněž odborný certifikát, takže může vyučovat budoucí kantory, kteří chtějí ve školách vést keramické kroužky.