Akce se konala ve skautském klubu v Horní ulici v Havlíčkově Brodě. Pro návštěvníky připravili skauti odpoledne plné aktivit, stylový skautský fotokoutek, dílničky pro maminky, a nakonec pohoštění ve skautské kavárně. Akce se konala na podporu Střediska rané péče při Oblastní charitě. Návštěvníci mohli při spět buď přímo do zapečetěné kasičky nebo prostřednictvím dobročinného bazárku.

„Středisko pomáhá rodinám dětí, které se narodily předčasně, jsou nedonošené, mají opožděný vývoj nebo přišly na svět s nějakým handicapem, a to od narození do sedmi let věku. Cílem Střediska rané péče je zmírnit následky postižení u dítěte a pomoci mu se začlenit do společnosti podle jeho možností a schopností. Středisko poskytuje služby převážně v terénu, přímo v domácnostech, kde postižené děti žijí," vysvětlila poslání a účel střediska vedoucí Irena Salaquardová.