Budova je v hrozném stavu už na první pohled. O vnitřních prostorách nemluvě. Místo strašidelného objektu by mohla v těchto místech být v budoucnu teoreticky moderní křižovatka.

„Objekt bývalého statku s přilehlými pozemky byl městem od vlastníka vykoupen v roce 2018 za účelem plánované změny dopravního řešení a dále k plánované nové úpravě veřejných ploch v území ulice Masarykova, přiléhajícím ke kostelu sv. Vojtěcha,“ sdělil Josef Jukl, vedoucí ekonomického odboru městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Od potomků bývalých vlastníků statek koupilo město za více než 20 milionů korun.

Jak upřesnil Josef Jukl, budova statku má tři části, které jsou mezi sebou propojeny. Severní část je částečně podsklepena, střední a jižní část podsklepeny nejsou. Uvnitř budovy se nachází kanceláře, skladové prostory a další místnosti. Celková užitná plocha budovy činí 1.037 m2.

Příprava na Vánoce v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou.
OBRAZEM: Ve věznici se odsouzené už připravovaly na Vánoce

„Celkové stáří budovy je odhadováno na zhruba 115 roků,“ upřesnil Jukl. Během let byly v budově prováděny různé menší krátkodobé úpravy, hlavní konstrukce objektu je původní. Zásadní rekonstrukce celého statku se neuskutečnila. Dnes je téměř historický objekt spíš pro ostudu a láká k přebývání různé podivné existence, přestože je dovnitř vstup zakázán.

Pokud by se podařilo uskutečnit demolici, mohlo by dojít podle brodských radních k úpravě současné křižovatky u sv. Vojtěcha, která už současnému náporu dopravy nevyhovuje.

Proto, jak zdůraznil Josef Jukl, samospráva nehodlá objekt žádným způsobem ekonomicky využívat, ani ho nebude formou soutěže zpřístupňovat k ekonomickému využití dalším subjektům.

„V současné době je připravována dokumentace pro demolici tohoto objektu. Ocenění zatím zpracováno není. Termín demolice je předpokládán v průběhu roku 2019. Současně je prověřována možnost získání podpory z dotačních programů na demolici objektu,“ doplnil Jukl.

Ilustrační foto
V Chotěboři i ve Světlé už mají o rozpočtu jasno