Po celý den mohli areál školy navštívit jak bývalí studenti, tak budoucí žáci i veřejnost. Pro návštěvníky byly otevřeny jednotlivé učebny, zájemci dostali na cestu i průvodce z řad studentů, který návštěvníka celými prostorami školy seznámil a vše jim vysvětlil. Závěrem dne se konal slavnostní večer.

Tím ale připomínka významného výročí školy nekončí. V Galerii výtvarného umění je až do konce týdne otevřena výstava mapující celých 70 let stavební průmyslovky. Škola byla založena v roce 1949 a od té doby prošly její branou stovky žáků. Výstava připomíná nejen historii školy spojenou se jménem významného konstruktéra Stanislava Bechyně, ale především se zaměřuje na přiblížení činnosti školy co nejširší veřejnosti. Současná výuka se totiž neodehrává jen u rýsovacích prken a na stavbách, ba naopak, znamená především práci s rozmanitými počítačovými programy a moderními stavebnicemi.

Škola se může pochlubit mnoha významnými úspěchy studentů v různých soutěžích. Studenti stavební školy jsou například autory modelu Havlíčkova Brodu z 2. poloviny 20. století, který je nyní k vidění v přízemí budovy staré radnice.

Stanislav Bechyně jehož jméno škola nese, byl rodák z Přibyslavi, český konstruktér a pedagog. Stěžejní jsou jeho díla železobetonové konstrukce a kamenné a betonové mosty. Jako jeden z prvních konstruktérů dokázal ocenit vlastnosti betonu, které pak s velkou dávkou invence využíval ve svých projektech. Z jeho popudu vznikl i nový obor stavitelství kamenných a betonových mostů, jemuž se věnoval i publikačně a pedagogicky.