Kromě nákupu převážně předvánočního sortimentu se lidé mohli podívat například i na práci mladých kameníků z Lipnice nad Sázavou, nebo na řemeslnou zručnost a fortel několika kovářů. Ti měli svou malou výheň přímo před radnicí.

Součástí trhů byla i řada koncertů a kulturních vystoupení.

Pobyt na trzích si návštěvníci mohli zpříjemnit nejen svařeným vínem, ale i ochutnáním celé řady pekařských, cukrářských a masných uzených specialit.