Na příchozí čekaly různé hry, soutěže aktivity pro děti, ale i nabídka zajímavých kroužků a oddílů. Odpolednem provázel zkušený moderátor Milan Řezníček, kterého mnozí znají z Hitrádia Vysočina.

Na jednotlivých stanovištích se děti seznámily se základy první pomoci, popovídaly si o bezpečnosti ze zástupci BESIPu, nechaly si pomalovat obličej, vyzkoušely si lukostřelbu či florbal a v neposlední řadě mohly obdivovat například i ukázky bojového umění.

Organizátoři chtějí rodičům usnadnit rozhodování a především jim ukázat, že jejich děti mohou trávit volný čas smysluplně. „Naším cílem je ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohou zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti,“ přibližuje za organizátory předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina Jan Burda.

„Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost,“ informují organizátoři akce na svých webových stránkách.

Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je podle Burdy důležité věnovat trochu času jeho výběru. V neposlední řadě musí rodiče zohlednit i povahu a fyzické schopnosti potomka. „Rodiče by se s organizací a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat,“ radí předseda Rady dětí a mládeže.

Zkušenosti z kroužků děti zúročí v pozdějším věku. „Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit,“ vyzdvihuje výhody kroužků Burda.

Akce se koná ve všech pěti okresních městech Vysočiny. Jedná se o největší přehlídku dětských organizací, které nabízí kroužky v jednotlivých městech.