A právě „Vzpomínka na Prahu“ odstartovala dlouholetou úspěšnou pódiovou spolupráci Štěpána Raka s Alfredem Strejčkem, kteří letos oslaví 30 let společné umělecké činnosti. K dvaceti třem společným projektům můžeme přiřadit i tento, jehož iniciátorem a spoluautorem je opět Alfred Strejček.

Díky „Vzpomínce na Prahu“ byl v minulosti Štěpán Rak pozván do mnoha zemí světa včetně Austrálie a Nového Zélandu. Při této skladbě, která symbolizuje lásku k domovu, se nejen krajané, ale i on sám mnohdy neubrání dojetí.

Věra Kovandová z nadačního fondu Deníku sdělila: „Dnešní setkání má název Domov můj. Je to benefiční pásmo ke stému výročí založení republiky. Akci jsme načasovali v předvečer narození pátera Toufara. Pořadatelem je farnost Číhošť spolu s nadačním fondem Číhošť. Prostředky získáváme ze sbírek od lidí i od firem a využíváme je na opravy kostela, aby toto místo bylo trošku důstojné. Na faře si lidé si mohou prohlédnout stálou výstavu. Je složená z dokumentů, které mapují životní pouť pátera Toufara.“

Na závěr benefice bylo na farském dvoře připraveno posezení s pohoštěním účastníků akce.

Stanislav Tomášek