Jde o největší zahradnickou, ovocnářskou 
a pěstitelskou prodejní výstavu na Vysočině, kterou každoročně navštíví tisíce návštěvníků.

Součástí výstavy je i bohatý doprovodný program včetně tradičního sobotního večerního ohňostroje na nábřeží Sázavy.

Své výrobky a zboží letos v Havlíčkově Brodě představí na sto čtyřicet vystavovate
lů z mnoha míst České republiky.