„Podle plánovaného scénáře se na plicní ambulanci dostaví pacient, u kterého je podezření na vysoce nakažlivou nemoc, konkrétně se jedná o hemoragickou horečku Ebola. Pacient bude v biovaku transportován na dekontaminační stanoviště a dále na specializované pracoviště,“ popsala průběh cvičení mluvčí nemocnice Petra Černo.

Dekontaminací také prošly osoby, které se dostaly do přímého kontaktu s pacientem - lékař, zdravotní sestra a tři pacienti z čekárny. V průběhu dvouhodinového cvičení si zasahující složky procvičily vzájemnou komunikaci a koordinaci činností u mimořádné události tohoto typu.