„Nyní podepisujeme petici pro jeho přijetí. Zákon podporuje například premiér Andrej Babiš. Podařilo se pro tento zákon vyjednat podporu u šesti parlamentních stran. Smyslem zákona je ochránit činnost zahrádkářů jejich půdu a osady proti zájmům developerů a spekulantů s pozemky,“ vysvětlil tajemník zahrádkářského spolku Přibyslav Ladislav Hladík.

Na moštárnu jsou hrdí

Ovšem i existence zahrádkářského spolku stojí do jisté míry na financích a ani oni se neobejdou bez dotací. Určitým zdrojem financí je pro spolek například zahrádkářská moštárna, na kterou jsou patřičně hrdý. Ta však potřebuje pravidelnou údržbu.

Jak informoval na výroční členské schůzi v sobotu 15. února tajemník spolku Ladislav Hladík, obdrželi zahrádkáři od města Přibyslav loni dotaci na svoji činnost a provoz spolkové moštárny osmnáct tisíc korun. Kromě toho se jim podle Hladíka povedlo získat loni další dotaci na výměnu staré eternitové střechy a okapových žlabů ve výši 230 tisíc korun.

Na letošní rok požádali zahrádkáři město opět o dotaci na činnost ve výši 25 tisíc korun. Finance získává spolek i z výstavní činnosti, finanční podporu dostává i od ústředí Českého svazu zahrádkářů, z fondu Ministerstva zemědělství a od Kraje Vysočina. „Loni nám vylepšil příjmovou stránku výnos z prodeje našeho kmínu a máku a dobrovolné vstupné na naše výstavy,“ upřesnil tajemník Hladík s tím, že loni bohužel přišel spolek o výnosy z moštování, protože úroda ovoce byla v minimální. Moštárna tak nebyla v provozu ani den. „Rok 2019 byl, co se týče úrody ovoce jeden z nejhorších za posledních 20 let, stačil jeden mrazík a bylo po všem. Zahrádkáře trápilo i velké sucho,“ konstatoval Hladík.

Výstavy a ochutnávky

Zahrádkářský spolek v Přibyslavi vykazuje bohatou celoroční činnost. Pořádá každý rok velkou výstavu ovoce, zeleniny a brambor. Děje se to na podzim v radničních sklepích, pořádá degustační soutěže o nejlepší jablko, věnuje se pěstování kmínu a máku na prodej. Pro zájemce z řad veřejnosti pořádá spolek odborné přednášky nejméně čtyřikrát do roka spojené například s praktickými ukázkami jak pečovat o ovocné stromy. To zajišťuje za spolek Albín Jaitner. Pro členy pořádá spolek pravidelně zájezdy na výstavy například na Zahradu Čech do Litoměřic nebo na výstavu Floria Kroměříž.